MHT MHTML do PDF csharp

Soubor MHT je formát archivu webových stránek, který obsahuje text, grafiku, animace, CSS, JavaScript a všechny propojené zdroje v jediném souboru. Některé webové stránky přistupují k obrázkům nebo jiným zdrojům ze serveru a uložení stránky ve formátu MHT nebo MHTML vám umožní vidět takový obsah, i když jste offline. V určitých případech může být nutné převést soubor MHT do formátu PDF. Tento článek popisuje, jak převést soubor MHT na soubor PDF v C#.

Převodník MHT do PDF – Instalace C# .NET API

Aspose.HTML for .NET API podporuje vytváření, úpravy nebo manipulaci s HTML, MHTML a dalšími podporované formáty souborů. K rozhraní API můžete přistupovat stažením jeho souborů DLL ze sekce Downloads nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

Převést MHT nebo MHTML do PDF v C#

Soubory MHT se obvykle ukládají s příponou .mhtml. Soubor MHT nebo MHTML můžete převést na soubor PDF pomocí následujících kroků:

  1. Vytvořte objekt třídy PdfSaveOptions.
  2. Převeďte MHT nebo MHTML do PDF pomocí metody ConvertMHTML.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak programově převést soubor MHT nebo MHTML do PDF v C#:

// Inicializujte objekt třídy PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.JpegQuality = 100;

// Převeďte MHT nebo MHTML do PDF
Converter.ConvertMHTML("sample.mht", options, "output.pdf");

Prozkoumejte Aspose.HTML pro .NET API

Prozkoumáním sekce dokumentace se můžete naučit několik funkcí pro práci s webovými stránkami. Pokrývá různé funkce včetně převodů souborů, procházení webu atd.

Získejte bezplatnou licenci

Můžete zkusit pracovat s API v jeho plné kapacitě získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor MHT nebo MHTML do formátu PDF v aplikacích založených na C# nebo .NET. V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte napsat na fórum.

Viz také

Převést YouTube na MP3 v C#