Vytvořit HTML C#

Soubory HTML se používají k zobrazení dat nebo informací na webových stránkách. Někdy může být nutné vytvořit soubor HTML ve svých projektech. Po těchto scénářích tento článek popisuje, jak vytvořit soubor HTML programově v C#.

Vytvářejte soubory HTML v C# - Instalace API

Aspose.HTML for .NET API lze použít pro práci s různými podporovanými formáty souborů bez nutnosti instalace jakékoli další aplikace. Soubory DLL si můžete stáhnout ze stránky New Releases nebo použít následující příkaz NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

Jak vytvořit soubor HTML v C#

Soubor HTML můžete vytvořit pomocí jednoduchých volání metod, jak je vysvětleno v následujících krocích:

 1. Vytvořte objekt třídy HTMLDocument.
 2. Vytvořte textový prvek a připojte jej k dokumentu.
 3. Uložte výstupní dokument HTML.
 4. Uložte dokument HTML.

Níže uvedená ukázka kódu ukazuje, jak postupovat podle těchto kroků a vytvořit soubor HTML programově v C#:

// Připravte výstupní cestu pro uložení dokumentu
string documentPath = "create-new-document.html";

// Inicializujte prázdný dokument HTML
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument())
{
  // Vytvořte textový prvek a přidejte jej do dokumentu
  var text = document.CreateTextNode("Hello World!");
  document.Body.AppendChild(text);

  // Uložte dokument na disk
  document.Save(documentPath);
}

Generování HTML z adresy URL v C#

Soubor HTML můžete vytvořit podle následujících kroků:

 1. Vytvořte objekt třídy Url pro určení odkazu.
 2. Inicializujte objekt třídy HTMLDocument a předejte adresu URL jako parametr.
 3. Uložte výstupní soubor HTML.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak vytvořit soubor HTML z libovolné online webové stránky v C#:

// Nastavte odkaz URL pro online webovou stránku
Aspose.Html.Url url = new Aspose.Html.Url("https://blog.aspose.com/");

// Inicializujte objekt třídy HTMLDocument
var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(url);

// Uložte dokument na disk
document.Save(dataDir + "create-from-URL.html");

C# API pro generování souborů HTML – Přečtěte si více

Můžete navštívit API dokumentace, kde různé kapitoly pokrývají další funkce API.

C# Vytvořte soubor HTML s bezplatnou licencí

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci, abyste mohli hodnotit rozhraní API bez jakýchkoli omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak vytvořit HTML webovou stránku programově v C#. Vysvětluje, jak vytvořit soubor HTML od začátku nebo při použití obsahu z online adresy URL. V případě nejasností nám neváhejte napsat na forum.

Viz také

Změnit barvu textu v HTML pomocí C#