Stáhnout obrázek z URL C#

Vizuální prvky jsou užitečné k tomu, abyste věcem porozuměli jasněji, rychleji a snadněji. Obrázky se tedy běžně používají na webu z mnoha důvodů. Někdy může být nutné stáhnout obrázky z různých webových stránek. V souladu s tím tento článek popisuje, jak stáhnout obrázek z adresy URL v C#. Obsahuje také některé zdroje ke stažení, takže můžete jednoduše otestovat stahování obrázků pomocí projektu typu plug-and-play.

Instalace C# Web Scraping API ke stažení obrázku

Aspose.HTML for .NET je webová knihovna C# pro stírání, kterou lze použít k extrahování dat nebo informací z webových stránek nebo souborů HTML. Rozhraní API můžete snadno nakonfigurovat stažením referenčních souborů DLL ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

Stáhnout obrázek z URL v C#

Obrázek si můžete snadno stáhnout z URL v C# pomocí jednoduchých volání API. Obdobně můžete ke stažení obrázků zpracovat HTML a další formáty webových stránek. Můžete shromáždit všechny obrázky z prvků IMG nebo OBJECT ze vstupního dokumentu a zapsat je do určené složky s jedinečnými názvy. Navíc podporuje ukládání obrázků PNG, JPG a SVG. Chcete-li stáhnout obrázky z adresy URL v C#, postupujte podle následujících kroků:

 • Vytvořte třídu Image pro práci s URL, MimeType a Content.
 • Načtěte obrázek z prvku IMG nebo OBJECT.
 • Zapište obrázek na disk pomocí třídy ImageSaver.

Následující ukázky kódu demonstrují celý proces stahování obrázku programově v C#:

namespace DownloadImage
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Můžete získat ZDARMA zkušební licenci na https://purchase.aspose.com/temporary-license
      Aspose.Html.License license = new License();
      license.SetLicense("License.lic");

      // Nastavte cestu ke čtení nebo zápisu dat na disk
      string dataDir = @"D:\Image Web Scraping\";

      // Zadejte cestu ke čtení vstupního souboru z místního disku
      //using var doc = new HTMLDocument(dataDir + "Sample.html");

      // Zadejte adresu URL ke stažení obrázku z adresy URL v C#
      using var doc = new HTMLDocument("YOUR URL GOES HERE");      
      var grabber = new ImageGrabber();
      var saver = new ImageSaver(dataDir);
      saver.Save(grabber.GrabFrom(doc));
    }
  }
}
namespace DownloadImage
{
  public class Image
  {
    public Image(ResponseMessage response)
    {
      Content = response.Content.ReadAsByteArray();
      Url = response.Request.RequestUri;
      MimeType = response.Headers.ContentType.MediaType;
    }

    public Url Url { get; }
    public MimeType MimeType { get; }
    public byte[] Content { get; }
  }
}
namespace DownloadImage
{
  class ImageGrabber
  {
    private readonly IList<IElementGrabber> _elementGrabbers = new List<IElementGrabber>();

    public ImageGrabber()
    {
      _elementGrabbers.Add(new ImgElementGrabber());
      _elementGrabbers.Add(new ObjectElementGrabber());
    }

    public IEnumerable<Image> GrabFrom(Document document)
    {
      return _elementGrabbers.SelectMany(collector => collector.Collect(document));
    }

    private interface IElementGrabber
    {
      public IEnumerable<Image> Collect(Document document);
    }

    private class ImgElementGrabber : IElementGrabber
    {
      public IEnumerable<Image> Collect(Document document)
      {
        var images = document.QuerySelectorAll("img");

        foreach (Element image in images)
        {
          if (!image.HasAttribute("src")) continue;
          var src = image.GetAttribute("src");
          using var response = document.Context.Network.Send(new RequestMessage(new Url(src, document.BaseURI)));

          if (response.IsSuccess)
          {
            yield return new Image(response);
          }
        }
      }
    }

    private class ObjectElementGrabber : IElementGrabber
    {
      public IEnumerable<Image> Collect(Document document)
      {
        var objects = document.QuerySelectorAll("object");

        foreach (Element obj in objects)
        {
          if (!obj.HasAttribute("data")) continue;
          var data = obj.GetAttribute("data");
          using var response = document.Context.Network.Send(new RequestMessage(new Url(data, document.BaseURI)));

          if (response.Headers.ContentType.MediaType.Type.StartsWith("image") && response.IsSuccess)
          {
            yield return new Image(response);
          }
        }
      }
    }
  }
}
namespace DownloadImage
{
  public class ImageSaver
  {
    private readonly string _folderPath;

    public ImageSaver(string folderPath)
    {
      _folderPath = folderPath;
    }

    public void Save(IEnumerable<Image> images)
    {
      foreach (var image in images)
      {
        Save(image);
      }
    }

    public void Save(Image image)
    {
      if (!Directory.Exists(_folderPath)) Directory.CreateDirectory(_folderPath);

      var fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(image.Url.Pathname);
      var extension = Path.GetExtension(image.Url.Pathname);

      if (string.IsNullOrEmpty(extension))
      {
        extension = image.MimeType.Type switch
        {
          "image/jpeg" => ".jpeg",
          "image/png" => ".png",
          "image/svg+xml" => ".svg",
          _ => ".png"
        };
      }

      if (string.IsNullOrEmpty(fileName))
      {
        fileName = "image";
      }

      var i = 0;
      var fileNameWithExtension = fileName + extension;
      string savedImagePath;

      while (File.Exists(savedImagePath = Path.Combine(_folderPath, fileNameWithExtension)))
      {
        fileNameWithExtension = $"{fileName} ({i++}){extension}";
      }

      File.WriteAllBytes(savedImagePath, image.Content);
    }
  }
}

Stáhněte si pracovní ukázkový projekt

Ukázkovou aplikaci C# plug-and-play můžete najít naklonováním pracovního ukázkového projektu z GitHub Repository nebo k němu přistupovat jako k souboru ZIP z Disku Google.

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Omezení omezení hodnocení se můžete vyhnout žádostí o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak stáhnout obrázek z URL nebo v C#. Podobně si můžete stáhnout obrázky ze stránky HTML podle svých požadavků, protože rozhraní API dokáže vyřešit relativní cesty k obrázkům. Umožňuje ukládat obrázky ve formátu JPG, PNG nebo SVG s jedinečnými názvy. Kromě toho můžete prozkoumat další funkce stírání webu v sekci dokumentace. V případě, že potřebujete prodiskutovat jakékoli dotazy nebo obavy, napište nám na fórum.

Viz také

Create a Web Scraper in C#