Sloučit HTML šablonu C#

HTML šablony se používají ke sběru dat z různých zdrojů dat. Po sloučení dat se šablonou můžete vytvářet HTML dokumenty. V některých scénářích mohou vstupní data pro sloučení se soubory šablon existovat ve formátu JSON. V souladu s takovými případy použití tento článek popisuje, jak sloučit šablony HTML s daty formátu JSON programově v C#.

Sloučení šablon HTML s JSON – instalace C# API

Aspose.HTML for .NET API je navrženo pro vytváření nebo manipulaci se soubory HTML a dalšími relevantními formáty souborů včetně SVG, MHT atd. K API můžete snadno přistupovat stažením souborů DLL z webu sekce Nové verze nebo spuštění následujícího instalačního příkazu NuGet v IDE Microsoft Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.Html

Jak sloučit šablonu s daty JSON v C#

Šablonu webové stránky můžete sloučit s daty ve formátu JSON podle následujících kroků:

  1. Načtěte dokument šablony HTML a zadejte data JSON.
  2. Zadejte cesty k souboru a sloučte šablonu s daty formátu JSON.

Další část je založena na tomto algoritmu, který kromě ukázkového fragmentu kódu shrnuje celý proces.

Sloučit šablonu HTML s daty JSON v C#

Šablony HTML můžete sloučit s daty ze zdrojů JSON podle následujících kroků:

  1. Inicializací objektu třídy HTMLDocument načtete soubor HTML šablony.
  2. Načtením souboru JSON naplňte data.
  3. Sloučte šablonu HTML s daty JSON pomocí metody ConvertTemplate.

Následující fragment kódu ukazuje, jak programově sloučit šablonu HTML s daty JSON v C#:

// HTML šablona dokumentu 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateForJson.html");

// JSON data pro sloučení 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "JsonTemplate.json");

// Cesta k výstupnímu souboru 
string templateOutput = dataDir + "MergeHTMLWithJson_Output.html";

//Sloučit šablonu HTML s daty JSON
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Prozkoumejte Aspose.HTML pro .NET

Můžete navštívit prostor dokumentace a zkontrolovat různé kapitoly týkající se různých funkcí podporovaných rozhraním API.

Získejte bezplatnou licenci

Máte zájem hodnotit API bez jakýchkoliv omezení hodnocení? Neváhejte a požádejte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste prozkoumali, jak sloučit šablonu HTML s daty JSON programově v C#. Kromě toho API poskytuje syntaxi inline výrazů pro práci s různými šablonami HTML nebo zdroji dat ve vašich aplikacích. V případě, že potřebujete prodiskutovat jakýkoli z vašich požadavků nebo dotazů, napište nám prostřednictvím fóra.

Viz také

Převést Markdown na HTML v C#