Sloučit HTML šablonu C#

HTML formuláře lze použít ke sběru informací z více zdrojů. Shromážděné informace mohou být uloženy nebo serializovány v databázi, která může být později extrahována jako data ve formátu XML. V některých případech může být nutné sloučit šablonu HTML s daty XML. V návaznosti na takové případy tento článek vysvětluje, jak sloučit šablony HTML s daty XML programově v C#.

Sloučení šablon HTML se souborem XML – Instalace C# API

Aspose.HTML for .NET API podporuje práci se soubory HTML a mnoha dalšími formáty souborů. Konfigurace API je poměrně jednoduchá, protože si můžete stáhnout jeho soubory DLL ze stránky Stahování nebo použít následující příkaz k instalaci z galerie NuGet pomocí Správce balíčků NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

Jak sloučit HTML šablonu s hodnotami XML v C#

Následující kroky shrnují proces sloučení HTML pro sloučení šablony HTML s daty XML:

  1. Načtěte vstupní šablonu HTML spolu se zdrojovými daty formátu XML.
  2. Nastavte cesty k souboru a proveďte operaci sloučení šablon.

Následující nadpis dále rozvádí tento proces spolu s ukázkou běžícího kódu.

Sloučit HTML šablonu s XML daty v C#

Data XML můžete snadno sloučit se šablonou HTML pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte zdrojový soubor šablony s instancí třídy HTMLDocument.
  2. Otevřete vstupní soubor XML a sloučte jeho data.
  3. Sloučte šablonu HTML s daty formátu XML pomocí metody ConvertTemplate.

Níže uvedený fragment kódu vysvětluje, jak programově sloučit šablonu HTML s daty XML v C#:

// HTML šablona dokumentu 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateforXML.html");

// XML data pro sloučení 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "XMLTemplate.xml");

// Cesta k výstupnímu souboru 
string templateOutput = dataDir + "HTMLTemplate_Output.html";

// Sloučit šablonu HTML s daty XML
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Naučte se Aspose.HTML pro .NET

V sekci documentation můžete prozkoumat několik kapitol popisujících různé funkce API, abyste se podívali na další možnosti práce s HTML a dalšími podporovanými soubory.

Získejte bezplatnou licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci, abyste se vyhnuli omezením hodnocení a vodoznaku ve výstupních dokumentech.

Závěr

V tomto článku jste pochopili, jak sloučit šablonu HTML s daty formátu XML programově v C#. Kromě toho můžete fragment kódu improvizovat pro zpracování dat z různých zdrojů, jako je adresa URL, soubor atd. podle vašich požadavků. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také

Převést Markdown na HTML v C#