Tento článek vám poskytuje nejjednodušší způsob převodu obrázků DICOM do formátů JPG, PNG, BMP a GIF v C#.

DICOM do obrázku

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) je standardní formát souboru pro ukládání lékařských zobrazovacích informací. Informace uložené v obrazech DICOM jsou spravovány ve formě datových sad včetně hlavičky a sady obrazových dat. Obrazy DICOM nejčastěji obsahují lékařské skeny, jako jsou ultrazvuky, MRI atd., které si vyměňuje více subjektů za účelem sdílení lékařských informací pacienta.

Pro prohlížení obrázků DICOM jsou na trhu k dispozici různé offline a online prohlížeče DICOM. Pokud však chcete vložit obrázky DICOM do prezentací nebo webových stránek, budete je muset převést do formátu JPG, GIF, PNG, BMP nebo jiného formátu obrázku. V tomto článku se tedy dozvíte, jak převádět obrazy DICOM programově v C#. Nakonec budete moci převést DICOM do následujících obrazových formátů:

  • JPG
  • GIF
  • PNG
  • BMP

Převaděč C# DICOM do JPG, GIF, PNG a BMP – ke stažení zdarma

Ke konverzi obrazů DICOM použijeme Aspose.Imaging for .NET, což je snadno použitelné rozhraní API pro vytváření a manipulaci s různými typy obrázků v aplikacích .NET. Aspose.Imaging for .NET je hostován na NuGet a je také dostupný ke stažení binární soubory.

Převést DICOM na JPG v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod DICOM na JPG v C#:

  • Načtěte soubor DICOM do objektu FileStream.
  • Vytvořte objekt třídy DicomImage a inicializujte jej objektem FileStream.
  • Vyberte aktivní stránku v DICOM, kterou chcete převést na JPG (pokud není nastavena, převede se výchozí aktivní stránka).
  • Uložte převedený obrázek JPG pomocí metody DicomImage.Save(string, ImageOptionsBase).

Následující ukázka kódu převede stránku v DICOM na JPG v C#.

// Načtěte soubor DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Nastavte aktivní stránku, která má být převedena na JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage) image.Pages[95];
	// Uložit jako JPEG
	image.Save("DICOM to JPEG.jpg", new JpegOptions());
}

Vstup DICOM

DICOM na JPEG

DICOM na JPEG

Převést DICOM na JPEG C#

Převést DICOM na GIF v C#

Převod DICOM na GIF je jednoduchý jako facka. Stačí otevřít soubor DICOM a uložit jej s příponou .gif. Níže jsou uvedeny kroky pro převod DICOM na animovaný GIF v C#:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést DICOM na GIF v C#.

// Načtěte soubor DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Uložit jako GIF
	image.Save("DICOM to GIF.gif", new GifOptions());
}

Převod C# DICOM do PNG

Převod DICOM na PNG je stejný jako převod DICOM na JPEG. Jednoduše otevřete soubor DICOM pomocí třídy DicomImage a uložte jej s příponou .png. Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést DICOM na PNG v C#.

// Načtěte soubor DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Nastavte aktivní stránku, která má být převedena na JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Uložit jako PNG
	image.Save("DICOM to PNG.png", new PngOptions());
}

Export DICOM do BMP v C#

Chcete-li převést DICOM na BMP, můžete opakovat stejné kroky pro přístup k souboru DICOM pomocí třídy DicomImage. Po dokončení použijte metodu DicomImage.Save(string, ImageBaseOptions) k uložení DICOMu jako BMP. Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést DICOM na BMP v C#.

// Načtěte soubor DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Nastavte aktivní stránku, která má být převedena na JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Uložit jako BMP
	image.Save("DICOM to BMP.bmp", new BmpOptions());
}

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést obrázky DICOM do formátů PNG, JPG, BMP a GIF v C#. Poskytnuté ukázky kódu můžete snadno integrovat do svých aplikací a provádět konverzi DICOM.

C# DICOM to Image Converter – další informace

Prozkoumejte více o práci s obrázky pomocí Aspose.Imaging for .NET API.

Viz také

Informace: Možná vás zaujme webová aplikace Aspose Text to GIF.