Převést obrázky HEIC

Použití adaptéru Aspose.Imaging k převodu obrázků HEIC

Zařízení iOS běžně používají obrazový formát HEIC jako výchozí, navržený jako nástupce JPEG. HEIC je kontejnerový formát v rámci HEIF (High Efficiency Image File Format), který ukládá obrázky zakódované pomocí kodeku HEVC (High Efficiency Video Coding). Pro čtení takových obrázků nabízí ekosystém .NET (C#) otevřenou knihovnu s názvem Openize.HEIC, která je k dispozici pod [licence Openize](https:// github.com/openize-imaging/Openize.HEIC-for-.NET/blob/main/LICENSE), schopný dekódovat obrázky HEIC do bitmap.

Využití dalšího Aspose.Imaging HEIC Adapter for .NET umožňuje konverzi souborů HEIC do různých populárních obrazových formátů podporovaných Aspose.Imaging graphic knihovna, včetně JPG, PNG, PDF, SVG, TIFF, WEBP a dalších. Tato funkce umožňuje bezproblémový přenos obrázků ze zařízení, jako jsou iPhony, do PC, což usnadňuje další zpracování a převod obrázků HEIC do jiných formátů.

Grafická knihovna Aspose.Imaging pro .NET

Aspose.Imaging for .NET představuje robustní grafickou knihovnu, která slouží potřebám zpracování obrazu v širokém spektru rastrových a vektorových obrazových formátů. Tato komplexní funkce usnadňuje množství manipulace s obrázky a úkolů úprav, včetně oříznutí, změny velikosti, převrácení, otočení, odstranění pozadí, sloučení obrázků a použití různých obrazových filtrů, jako je rozostření, doostření a vyhlazení. Kromě toho nabízí transformační schopnosti, jako je transformace ve stupních šedi, binarizace a rozklad, spolu s úpravami gama barev, jasu a kontrastu.

Aspose.Imaging navíc umožňuje uživatelům bezproblémově převádět obrázky a fotografie mezi širokou škálou formátů obrazových souborů. Úplné pokyny a informace o efektivním využití této knihovny mohou vývojáři nahlédnout na komplexní [web dokumentace Aspose] (https://docs.aspose.com/imaging/net/), který obsahuje vývojářské příručky a tipy.

Nainstalujte adaptér Aspose.Imaging HEIC Adapter pomocí Správce balíčků Nuget.

Openize.HEIC for .NET open-source knihovna

Openize.Heic for .NET open-source knihovna

The open-source library Opeize.HEIC is crafted entirely in C# from scratch, tailored for the .NET platform. You can employ the library on any platform with .NET availability. It supports static images encoded with I-slices and various chroma sub-sampling ratios: 4:2:0, 4:2:2, and 4:4:4. Navíc dokáže zpracovávat animace kódované HEIC. Knihovna dále umožňuje zpracování více obrázků v souboru s alfa kanálem a nabízí korekci barev s vloženými barevnými profily.

Nainstalujte si jej nyní zdarma prostřednictvím [Správce balíčků NuGet] (https://www.nuget.org/packages/Openize.Heic).

Převést HEIC na JPEG přes C#

Díky adaptéru Aspose.Imaging HEIC Adapter je možné kombinovat knihovnu Aspose.Imaging s Openize.HEIC a maximalizovat potenciál obou knihoven pro bezproblémové dekódování obrázků HEIC a jejich převod do populárních formátů jako JPG a PNG. Odemkněte svět možností s tímto adaptérem, který umožňuje snadný přenos fotografií z iPhone do počítače pro pohodlné úpravy a sdílení.

Podívejte se na tento úryvek kódu C#, který ukazuje, jak převést HEIC na JPEG pomocí následujících kroků: načtěte obrázek HEIC ze souboru, dekódujte jej do bitmapy a poté jej uložte jako JPEG.

Závěr

HEIC Adapter pro knihovnu Aspose.Imaging zjednodušuje proces vytváření vaší vlastní aplikace pro úpravu obrázků nebo webové služby pro převod HEIC na JPG nebo jiné formáty obrázků.

Neváhejte a stáhněte si zdrojový kód knihovny Openize.HEIC a používejte jej v souladu s licenčními podmínkami. Kromě toho můžete přispět k jeho rozvoji a stát se přispěvatelem do Openize.HEIC-for-.NET na platformě GitHub.