Převést animovaný GIF pomocí C#

Animovaný GIF(Graphics Interchange Format) obsahuje několik snímků v určitém pořadí v rámci jednoho souboru. Tyto snímky se zobrazují v sekvenci pro vytvoření animace. Mohou existovat různé případy použití, když potřebujete převést animované GIFy do jiných vícestránkových nebo rastrových obrazových formátů. Mezi vícestránkové formáty patří TIFF i PDF, zatímco rastrové obrázky mohou být PNG, JPG, BMP atd. V tomto článku vám ukážu, jak převést animované obrázky GIF na TIFF, PDF, PNG. Obrázky JPG a BMP programově pomocí C#. Ukázky kódu uvedené v tomto článku lze také snadno přenést do VB.NET.

C# GIF Converter API

Aspose.Imaging for .NET je rozhraní API s bohatými funkcemi, které podporuje manipulaci s širokou škálou formátů vektorových nebo rastrových obrázků včetně animovaných GIFů. Umožňuje převod animovaného GIFu do jiných vícestránkových formátů a také rastrových obrázků v rámci aplikace .NET. API můžete nainstalovat pomocí NuGet Package Manager nebo stáhnout a odkazovat na jeho soubor DLL ručně.

Převést animovaný GIF na TIFF pomocí C#

TIFF je vícestránkový formát obrázku, který uchovává více obrázků v jednom souboru. Protože animovaný GIF obsahuje také sekvenci snímků, můžete exportovat všechny nebo vybrané snímky do formátu TIFF. Při tomto převodu bude každý snímek v GIF převeden na stránku v obrázku TIFF. Následují kroky pro převod animovaného GIF do formátu TIFF pomocí Aspose.Imaging for .NET.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést GIF na TIFF pomocí C#.

// Načíst soubor GIF
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{      
	// Převést pouze vybrané snímky
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// Převeďte všechny snímky
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

Převést animovaný GIF do PDF pomocí C#

Při převodu animovaného GIF do PDF je každý snímek GIF převeden na samostatnou stránku v PDF. Stejně jako GIF na TIFF můžete určit rozsah snímků, které chcete získat v převedeném souboru PDF. Následují kroky pro převod animovaného GIF do PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést animovaný GIF do PDF pomocí C#.

// Načíst soubor GIF
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// Převeďte všechny snímky
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
  // Převést vybrané snímky
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

Převeďte rám GIF na PNG, JPG nebo BMP pomocí C#

Protože animovaný GIF obsahuje sekvenci snímků, můžete požadovaný snímek extrahovat a převést na rastrové obrázky, jako jsou PNG, JPG, BMP atd.

Převést GIF Frame na PNG pomocí C#

Následují kroky k převodu rámečku GIF na obrázek PNG.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést snímek animovaného GIF na PNG pomocí C#.

// Načíst obrázek GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Převeďte snímek 1 z GIF na PNG
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

Převést GIF Frame na JPG pomocí C#

Aspose.Imaging zpřístupní třídu JpegOptions pro nastavení možností při převodu snímku GIF na obrázek JPG. Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést snímek v GIF na JPG pomocí C#.

// Načíst obrázek GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Převeďte snímek 1 z GIF na JPG
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Převést GIF Frame na BMP pomocí C#

Pro převod GIF na BMP poskytuje API třídu BmpOptions. Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést rámec GIF na BMP pomocí C#.

// Načíst obrázek GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
  // Převeďte snímek 1 z GIF na BMP
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést animovaný GIF do vícestránkových formátů, jako jsou TIFF a PDF, pomocí C#. Dále jsme viděli, jak extrahovat konkrétní snímek z animovaného GIF a převést jej na obrázky PNG, JPG nebo BMP. Více o Aspose.Imaging for .NET můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také

Informace: Můžete se podívat na BEZPLATNÝ Text to GIF Converter Aspose nedávno vyvinutý.