převést obrázky jpg do formátu png v c#

JPG je jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších formátů obrázků. Obrázky JPG však ztrácejí kvalitu při každém uložení. Proto je možná budete muset převést do bezeztrátového formátu, jako je PNG. Chcete-li provést tento převod programově z aplikací .NET, tento článek ukazuje, jak převést obrázek JPG na PNG v C#.

C# .NET API pro převod JPG do PNG

Aspose.Imaging for .NET je rozhraní API pro zpracování obrázků s bohatými funkcemi, které umožňuje manipulovat s mnoha formáty obrázků. Navíc poskytuje výkonný konvertor, který vám umožní převádět obrázky z jednoho formátu do druhého s vysokou věrností. V tomto článku použijeme toto API k převodu našich obrázků JPG do formátu PNG. Můžete si stáhnout DLL API nebo ji nainstalovat přímo z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

TIP: Aspose.Slides .NET je další Aspose API schopné převést [JPG do PNG](https://products.aspose.com/slides/ net/conversion/jpg-to-png/) obrázky v C# a také zpracování obrácené operace PNG na JPG. Kromě toho vám toto rozhraní API umožňuje provádět převodní úlohy zahrnující jiné formáty obrázků, jako je PNG na SVG a zpětný SVG do PNG.

Informace: Pokud máte Aspose.Slides for .NET, můžete jej také použít k [převodu JPG na PNG v C#](https://products .aspose.com/slides/net/conversion/jpg-to-png/).

Převést obrázek JPG na PNG v C#

Převést obrázek JPG do formátu PNG pomocí Aspose.Imaging for .NET je docela jednoduché. Stačí načíst soubor JPG a uložit jej jako obrázek PNG. Níže jsou uvedeny kroky pro převod obrázku JPG na PNG v C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést obrázek JPG do formátu PNG v aplikacích .NET.

// Načíst obrázek JPG
using (Image image = Image.Load("aspose.jpg"))
{
    // Vytvořte možnosti PNG
    PngOptions options = new PngOptions() { ColorType= FileFormats.Png.PngColorType.TruecolorWithAlpha };

    // Uložit obrázek jako JPG
    image.Save("JPG-to-PNG.png", options);
}

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání Aspose.Imaging for .NET bez omezení hodnocení.

Závěr

Převod JPG na PNG se často provádí za účelem převodu obrázků do bezztrátového formátu. V tomto článku jste se naučili, jak převést obrázky JPG do formátu PNG programově v C#. Tak můžete snadno vložit převod JPG na PNG do svých aplikací .NET. Kromě toho můžete prozkoumat více o rozhraní API pro zpracování obrázků .NET pomocí dokumentace. Své dotazy můžete také zveřejňovat na našem fóru.

Viz také