OneNote k obrázku

Digitální poznámky mohou obsahovat grafiku, obrázky, kresby nebo text. Poznámky můžete převést na obrázky JPEG, PNG nebo TIFF programově pomocí C#. Další informace o převodu souborů OneNote (.one) na obrázek naleznete v následujících nadpisech:

OneNote File to Image Converter – instalace C# API

Aspose.Note for .NET API lze použít k vytváření, úpravám, manipulaci nebo převodu souborů OneNote, aniž byste potřebovali aplikaci Microsoft OneNote. Můžete jej nakonfigurovat stažením souboru prostředků ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Note

Převeďte soubor OneNote (.one) na obrázek JPEG programově pomocí C#

Soubor OneNotu můžete převést na obrázek JPEG pomocí následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor OneNote (.one) s třídou Document.
 2. Uložte výstupní obrázek JPEG metodou Save.

Následující kód ukazuje, jak převést soubor OneNote na obrázek JPEG programově v C#:

// Načtěte vstupní soubor poznámky (.one) pomocí třídy Document.
Document oneFile = new Document("Aspose.one");

// Uložit výstupní obrázek JPG.
oneFile.Save("JpegImage_out.jpg", SaveFormat.Jpeg);

Převeďte soubor OneNote na obrázek PNG programově pomocí C#

Soubor .one můžete převést na obrázek PNG pomocí následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor pomocí třídy Document.
 2. Inicializujte objekt třídy ImageSaveOptions.
 3. Uložte výstupní obrázek PNG.

Níže uvedený kód vysvětluje, jak převést soubor OneNote na obrázek PNG programově pomocí C#:

// Vložte dokument do Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Aspose.one");

// Inicializujte objekt třídy ImageSaveOptions.
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png);

// Uložte výstupní obrázek PNG.
oneFile.Save("SaveAsPNG.png", options);

Převod souboru OneNote do formátu TIFF ve stupních šedi pomocí C#

Soubor Microsoft OneNote můžete převést na obrázek TIFF s barevným schématem stupňů šedi podle následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor OneNotu pomocí třídy Document.
 2. Inicializujte ImageSaveOptions a zadejte SaveFormat.
 3. Nastavte barevný režim pro výstup TIFF ve stupních šedi.
 4. Nakonec uložte výstupní obrázek TIFF.

Následující kód ukazuje, jak převést soubor OneNote na obrázek TIFF jako stupně šedi programově v C#:

// Načtěte soubor OneNotu pomocí třídy Dokument.
Document oneFile = new Document("Aspose.one");

// Inicializujte ImageSaveOptions a zadejte SaveFormat.
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Tiff);

// Nastavte barevný režim pro výstup TIFF ve stupních šedi
options.ColorMode = ColorMode.GrayScale;

// Uložit výstupní soubor
oneFile.Save("SaveToTiffGrayscale.tiff", options);

Převeďte OneNote na černobílý TIFF s kompresí v C#

Soubor OneNote (.one) můžete převést na obrázek TIFF s černobílým barevným schématem spolu s kompresí pro výstupní soubor:

 1. Načtěte soubor s poznámkou pomocí třídy Document.
 2. Inicializujte ImageSaveOptions a zadejte SaveFormat.
 3. Nastavte ColorMode na Black and White.
 4. Nastavte Typ komprese, který je specifický pro černobílé obrázky.
 5. Uložit výstupní obrazový soubor TIFF.

Níže uvedený kód ukazuje, jak převést soubor OneNote (.one) na černobílý nebo monochromatický obrázek TIFF programově pomocí C#:

// Načtěte soubor poznámky pomocí třídy Document
Document oneFile = new Document("Aspose.one");

// Inicializujte ImageSaveOptions a zadejte SaveFormat
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Tiff);

// Nastavte ColorMode na Black and White
options.ColorMode = ColorMode.BlackAndWhite;

// Nastavte typ komprese specifický pro černobílý obrázek
options.TiffCompression = TiffCompression.Ccitt3;

// Uložit výstupní soubor TIFF
oneFile.Save("SaveToTiffBlackAndWhite.tiff", options);

Získejte bezplatnou licenci API

Rozhraní API můžete otestovat v plné kapacitě žádostí o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak převést soubor Microsoft OneNote (.one) na obrázek JPEG, PNG nebo TIFF jako obrázek ve stupních šedi nebo černobílý programově pomocí C#. Podobně můžete prozkoumat mnoho dalších funkcí návštěvou Dokumentace. V případě jakýchkoliv obav nás neváhejte kontaktovat na Free Support Forum.

Viz také