Obrázek do XML C#

Někdy mohou data existovat ve formě obrázků. Možná budete muset zpracovat taková data, takže konverze obrazu do XML může být v takových scénářích užitečná. Obrázek ve formátech JPG, PNG nebo jiných obrázkových formátech můžete převést do formátu XML programově v C#. Tento článek popisuje, jak převést obrázek na XML provedením operace OCR programově v C#.

JPG nebo PNG Image to XML Converter s OCR v C# – Instalace API

Můžete provádět optické rozpoznávání znaků přes obrázky i jiné formáty souborů podporované rozhraním Aspose.OCR for .NET API. Jednoduše si stáhněte soubor DLL ze sekce New Releases nebo spusťte následující instalační příkaz NuGet:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Převeďte obrázek na data XML pomocí OCR programově v C#

Obrázek můžete zpracovat pomocí OCR a exportovat extrahované informace ve formátu XML pomocí následujících kroků:

  1. Vytvořte instanci třídy AsposeOcr.
  2. Rozpoznejte obrázek při inicializaci objektu třídy RecognitionSettings.
  3. Vytiskněte extrahované informace ve formátu XML.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak převést obrázek na data XML pomocí C#:

// Inicializujte instanci třídy AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Vytvořte objekt AsposeOcr
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Vytiskněte výsledek ve formátu XML
Console.WriteLine($"XML: {result.GetXml()}");

Převést obrázek JPG nebo PNG na soubor XML v C#

V určitých scénářích může být při extrahování dat XML z obrazu nutné vytvořit výstupní soubor obsahující data XML namísto jejich tisku na výstup konzoly. Musíte zadat cestu k souboru a formát uložení pro výstupní soubor. Následující kroky vysvětlují proces převodu obrázku JPG nebo PNG do souboru ve formátu XML:

  1. Inicializujte instanci třídy AsposeOcr.
  2. Zpracujte obrázek pomocí OCR při vytváření objektu třídy RecognitionSettings.
  3. Uložte výstupní soubor ve formátu XML.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést obrázek JPG nebo PNG do formátu XML programově v C#:

// Inicializujte instanci třídy AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Vytvořte objekt AsposeOcr
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Uložte výstup jako soubor XML
result.Save("D://file.xml", SaveFormat.Xml);

Získejte bezplatnou licenci API

Všechny funkce rozhraní API můžete zkontrolovat žádostí o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést obrázek JPG nebo PNG na data XML pomocí OCR programově v C#. Kromě toho se můžete podívat na další možnosti OCR rozhraní API tím, že projdete prostorem dokumentace. V případě nejasností nebo obav nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také

Převést obrázek na JSON pomocí OCR v C#