Obrázek do XML java

Soubory XML se často používají ke strukturování dat pro ukládání a přenos dat. Někdy může obrázek obsahovat některá data nebo informace, které možná budete muset dále zpracovat. Obrázek JPG nebo PNG můžete snadno převést do formátu XML. Tento článek vysvětluje, jak převést soubor obrázku JPG nebo PNG do formátu XML pomocí OCR programově v Javě.

JPG nebo PNG Image to XML Converter s OCR v Javě – instalace API

Techniku optického rozpoznávání znaků můžete použít na obrázky a několik dalších formátů souborů podporovaných Aspose.OCR for Java API. Soubor JAR si můžete stáhnout ze stránky Stahování nebo použít následující konfigurace Maven pro přístup k API z Aspose Repository:

úložiště:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>22.5</version>
</dependency>

Převeďte obrázek na data XML pomocí OCR programově v Javě

Obrázek JPG nebo PNG můžete převést na XML pomocí operací OCR podle následujících kroků:

 1. Inicializujte objekt třídy AsposeOCR.
 2. Pro rozpoznání obrázku vytvořte objekt třídy RecognitionResult.
 3. Vytiskněte extrahovaná data XML.

Následující ukázka kódu vysvětluje, jak převést obrázek na data XML programově v Javě:

// Inicializujte instanci třídy AsposeOCR
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Rozpoznejte obrázek při vytváření objektu třídy RecognitionSettings
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Získejte rozpoznaná data ve formátu XML
String xml = result.GetXml();

Převeďte obrázek JPG nebo PNG na soubor XML v Javě

Obrázek můžete převést do formátu XML a převedená data zapsat do souboru. Níže uvedené kroky vysvětlují proces převodu obrázku JPG nebo PNG na soubor XML:

 1. Vytvořte objekt třídy AsposeOCR.
 2. Inicializujte instanci třídy RecognitionSettings a rozpoznávejte obrázek pomocí OCR.
 3. Zapište výstupní soubor jako soubor XML.

Níže uvedený kód ukazuje, jak převést obrázek JPG nebo PNG na XML programově v Javě:

// Inicializujte instanci třídy AsposeOCR
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Rozpoznejte obrázek při vytváření objektu třídy RecognitionSettings
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Uložte rozpoznaná data jako soubor XML
result.save("D://file.xml", Format.Xml);

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete testovat všechny funkce API bez jakýchkoliv omezení hodnocení. Jednoduše požádejte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést obrázek JPG nebo PNG na data XML nebo soubor s OCR programově v Javě. Kromě toho jsou různé funkce a případy použití popsány v různých kapitolách v části dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte napsat na fórum.

Viz také

Převést obrázek do Excelu pomocí OCR v Javě