Rozpoznat text DjVu Image C# OCR

Formát DjVu se používá k ukládání naskenovaných dokumentů, protože mohou obsahovat text, obrázky nebo kresby. DjVu se používá k archivaci dat, protože je schopno uložit data za použití minimálního prostoru. Tento článek popisuje, jak rozpoznat text z obrázků DjVu pomocí operací OCR programově v C#.

Rozpoznávání textu z obrázku DjVu – Instalace C# API

Aspose.OCR for .NET API podporuje optické rozpoznávání znaků pro různé typy dokumentů, jako jsou JPG, PNG, PDF atd. Stejně tak podporuje rozpoznávání textu z vícestránkových obrazových souborů DjVu. Rozhraní API můžete snadno nakonfigurovat stažením souboru JAR daného API ze sekce Ke stažení. Podobně můžete spustit následující instalační příkaz NuGet a nainstalovat knihovnu do vašeho projektu:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Rozpoznejte text pomocí OCR na obrázku DjVu v C#

Text můžete rozpoznat prováděním operací OCR na vícestránkových obrázcích DjVu podle následujících kroků:

  1. Inicializujte instanci API pomocí třídy AsposeOCR.
  2. Vytvořte objekt třídy DocumentRecognitionSettings.
  3. Rozpoznejte text pomocí metody RecognizeDjvu.
  4. Vytiskněte rozpoznaný text.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak rozpoznat text z obrázku DjVu provedením OCR programově v C#:

// Zadejte cestu k souboru obrázku DJVU
string imgPath = "sample1.djvu";

// Inicializujte objekt třídy AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Rozpoznejte obrázky z DJVU
DocumentRecognitionSettings set = new DocumentRecognitionSettings();
set.PagesNumber = 0;
List<Aspose.OCR.RecognitionResult> result = api.RecognizeDjvu(imgPath, set);

// Vytisknout výsledek
int pageNumber = 0;
foreach (var page in result)
{
    System.Console.WriteLine($"Page: {pageNumber++} text: {page.RecognitionText}");
}

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci k vyhodnocení API bez jakýchkoli omezení hodnocení.

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak rozpoznat text pomocí operací OCR na vícestránkovém obrázku DjVu. Text můžete rozpoznat pomocí možnosti určit nastavení rozpoznávání dokumentu, kde můžete nastavit možnosti automatického kontrastu a zkosení pro vstupní obrázek, abyste zvýšili přesnost procesu rozpoznávání textu. Kromě toho můžete prozkoumat různé další funkce podporované rozhraním API, když se podíváte na sekci dokumentace. V případě, že potřebujete prodiskutovat jakékoli své obavy nebo požadavky, neváhejte nám napsat na fórum.

Viz také

Převést obrázek do Excelu pomocí OCR v C#