Převod PS do PDF online - PS2PDF Converter

PostScriptový soubor obsahuje pokyny v jazyce popisu stránky. Tyto pokyny popisují rozvržení a obsah dokumentu, včetně textu, obrázků a grafiky. Dokument PS se primárně používá pro profesionální tisk nebo publikování. V určitých případech může být nutné převést soubor PS do formátu PDF. PDF je všestrannější a široce používaný pro sdílení a distribuci dokumentů. Tento blogový příspěvek vám představí snadno použitelný bezplatný online převodník PS2PDF, který zjednodušuje proces převodu a šetří čas a námahu. Pojďme se ponořit a prozkoumat, jak tento fantastický nástroj dokáže převést PS do PDF online a usnadnit vám život!

Převod PS do PDF online – bezplatný převodník PS2PDF

Převeďte PS do PDF pomocí našeho bezplatného online převodníku PS2PDF. Zažijte bezproblémový převod a zároveň zajistěte, aby vaše soubory zůstaly v bezpečí a ve vysoké kvalitě.

Použití PS to PDF Converter Online

 1. Přetáhněte soubory PS nebo je nahrajte pomocí tlačítka Vyhledat soubor. Můžete také zadat adresu URL souboru nebo jej nahrát z Dropboxu nebo OneDrive.
 2. Kliknutím na tlačítko Převést převedete nahraný soubor do formátu PDF.
 3. Poté se ve spodní části zobrazí pole Výsledek.
 4. Stáhněte si převedený soubor kliknutím na odkaz Uložit výsledek do počítače zobrazený v poli Výsledek.

PS můžete převést do PDF online zdarma pomocí převodníku PS2PDF ve vašem prohlížeči. Umožňuje vám převést tolik souborů PS, kolik chcete, bez instalace jakéhokoli softwaru nebo pluginů. V několika jednoduchých krocích bez námahy přeměňte své PS soubory na snadno dostupné PDF, čímž zajistíte bezproblémové sdílení a prohlížení dokumentů napříč zařízeními.

Poznámka: Výstupní a vstupní soubory se automaticky vymažou po 24 hodinách, takže se nemusíte starat o bezpečnost.

Převést PostScript do PDF – příručka pro vývojáře

Náš bezplatný převodník PS2PDF byl vytvořen pomocí knihovny Aspose.Page. Můžete si vyvinout vlastní aplikaci pro převod a manipulaci se soubory PS programově. V následujících částech najdete kroky a ukázky kódu pro převod souborů PS do formátu PDF.

Převést PS soubor do PDF v C#

Chcete-li převést soubor PS na PDF v C#, postupujte podle níže uvedených kroků.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PS do PDF v C#.
using Aspose.Page.EPS;
using Aspose.Page.EPS.Device;

// Cesta k adresáři dokumentů.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Inicializujte výstupní proud PDF
FileStream pdfStream = new FileStream(dataDir + "outputPDF_out.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);

// Inicializujte vstupní proud PostScript
FileStream psStream = new FileStream(dataDir + "input.ps", FileMode.Open, FileAccess.Read);
PsDocument document = new PsDocument(psStream);

// Pokud chcete převést Postscriptový soubor i přes drobné chyby, nastavte tento příznak
bool suppressErrors = true;

//Inicializujte objekt options s potřebnými parametry.
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions(suppressErrors);

// Pokud chcete přidat speciální složku, kde jsou uložena písma. Výchozí složka písem v OS je vždy zahrnuta.
options.AdditionalFontsFolders = new string[] { @"{FONT_FOLDER}" };

// Výchozí velikost stránky je 595x842 a není povinné ji nastavovat v PdfDevice
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);
// Pokud ale potřebujete specifikovat velikost, použijte následující řádek
//PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream, new System.Drawing.Size(595, 842));

try
{
  document.Save(device, options);
}
finally
{
  psStream.Close();
  pdfStream.Close();
}

// Zkontrolujte chyby
if (suppressErrors)
{
  foreach (PsConverterException ex in options.Exceptions)
  {
    Console.WriteLine(ex.Message);
  }
}

Převeďte soubor PS na PDF v Javě

Chcete-li převést soubor PS do formátu PDF v jazyce Java, postupujte podle níže uvedených kroků.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PS do PDF v Javě.
import com.aspose.eps.PsDocument;
import com.aspose.eps.device.PdfSaveOptions;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;

// Cesta k adresáři dokumentů.
String dataDir = "C:\\Files\\";

// Inicializujte výstupní proud PDF
FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "PStoPDF.pdf");

// Inicializujte vstupní proud PostScript
FileInputStream psStream = new FileInputStream(dataDir + "input.ps");

PsDocument document = new PsDocument(psStream);

// Pokud chcete převést Postscriptový soubor i přes drobné chyby, nastavte tento příznak
boolean suppressErrors = true;

//Inicializujte objekt voleb s potřebnými parametry.
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions(suppressErrors);
// Pokud chcete přidat speciální složku, kde jsou uložena písma. Výchozí složka písem v OS je vždy zahrnuta.
//options.setAdditionalFontsFolders(new String [] {"FONTS_FOLDER"});

// Výchozí velikost stránky je 595x842 a není povinné ji nastavovat v PdfDevice
com.aspose.eps.device.PdfDevice device = new com.aspose.eps.device.PdfDevice(pdfStream);
// Pokud ale potřebujete zadat velikost a formát obrázku, použijte následující řádek
// com.aspose.eps.device.PdfDevice device = new com.aspose.eps.device.PdfDevice(pdfStream, new Dimension(595, 842));

try {
  document.save(device, options);
} finally {
  psStream.close();
  pdfStream.close();
}

// Zkontrolujte chyby
if (suppressErrors) {
  for (Exception ex : options.getExceptions()) {
    System.out.println(ex.getMessage());
  }
}

PS2PDF Converter Library – Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání knihovny Aspose.Page. Jeho funkce můžete hodnotit a zkoumat bez jakýchkoli omezení.

Převodník PS do PDF online – učební zdroje

Můžete se dozvědět více o transformaci PS do PDF a prozkoumat další funkce knihovny Aspose.Page pomocí zdrojů uvedených níže:

Převést PS do PDF – Nejčastější dotazy

Musím si vytvořit účet, abych mohl používat převodník PS na PDF online?

Ne, k používání převodníku si nemusíte vytvářet účet ani poskytovat žádné osobní údaje. Jednoduše nahrajte svůj PostScriptový soubor a převeďte jej do PDF.

Mohu převést více souborů PS do PDF najednou?

Ano, náš konvertor umožňuje převádět více souborů najednou. Můžete vybrat více souborů PS pro nahrání nebo přetažení souborů.

Jak dlouho trvá převod PS do PDF?

Obvykle se transformuje velmi rychle, trvá jen několik sekund. Doba zpracování se může měnit v závislosti na velikosti souboru, rychlosti internetu a zátěži serveru. Ve většině případů je proces rychlý a funguje dobře.

Je převodník PS na PDF kompatibilní s operačními systémy Linux, macOS a Android?

Rozhodně! Převodník lze použít na jakémkoli zařízení s webovým prohlížečem, bez ohledu na operační systém. Protože je online, není třeba stahovat nebo instalovat další software. Stačí nahrát svůj PS soubor, převést ho do PDF a získat výsledek z jakéhokoli zařízení, jako je stolní počítač, notebook, tablet nebo telefon.

Mohu důvěřovat převodníku PS2PDF s mými nahranými daty?

Ano, bereme soukromí uživatelů vážně a se všemi nahranými daty nakládáme bezpečným a odpovědným způsobem. Všechny nahrané soubory jsou navíc po 24 hodinách automaticky smazány.

Viz také