convert-xps-to-tiff-in-csharp

Hledáte způsob, jak převést své soubory XPS do formátu TIFF? Pokud ano, jste na správném místě. V tomto článku vám ukážeme, jak převést XPS na TIFF v C# pomocí několika jednoduchých kroků.

Nejprve se podíváme na rozhraní API převodníku XPS na TIFF pro převod souborů XPS do formátu TIFF. Dále si projdeme kroky, jak provést konverzi. Nakonec vám poskytneme přístup k bezplatnému online konverznímu nástroji a dalším užitečným odkazům pro další vylepšení. Pojďme tedy začít!

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

 1. C# XPS to TIFF Converter API – bezplatné stažení
 2. Kroky pro převod XPS na TIFF
 3. Převést obrázek XPS na TIFF

C# XPS to TIFF Converter API – ke stažení zdarma

Pro převod XPS na TIFF budeme používat API Aspose.Page for .NET. Umožňuje nám načítat, slučovat, převádět a vykreslovat dokumenty XPS, PS a EPS v aplikacích C#.

Třída XpsDocument API zapouzdřuje dokumenty XPS. Třída TiffSaveOptions rozhraní API obsahuje možnosti nezbytné pro správu procesu ukládání TIFF. Třída ImageDevice zapouzdří vykreslování dokumentu do obrázku. Metoda Save(Device, SaveOptions) uloží dokument XPS pomocí instance zařízení.

Prosím buď stáhněte si DLL rozhraní API, nebo jej nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Page 

Jak převést XPS na TIFF

Soubor XPS můžeme snadno převést do formátu TIFF podle následujících kroků:

 • Načtěte soubor XPS.
 • Zadejte možnosti uložení TIFF.
 • Uložte XPS jako TIFF.

Následující část popisuje, jak převést tyto kroky do kódu C# a převést soubor XPS do formátu TIFF.

Převést XPS na TIFF obrázek pomocí C#

Soubory XPS můžeme převést na obrázky TIFF podle následujících kroků:

 1. Nejprve načtěte dokument XPS pomocí třídy XpsDocument.
 2. Dále inicializujte objekt třídy TiffSaveOptions s nezbytnými parametry.
 3. Potom vytvořte instanci třídy ImageDevice.
 4. Poté zavolejte metodu Save() a uložte obrázek do objektu ImageDevice.
 5. Nakonec použijte ImageDevice k uložení obrázku jako souboru TIFF.

Následující příklad kódu ukazuje, jak převést soubor XPS na obrázky TIFF pomocí C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést XPS na TIFF.
// Cesta k adresáři dokumentů.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Vložte soubor
string inputFileName = dataDir + "sample.xps";

// Výstupní soubor 
string outputFileName = "sample_out.tif";

// Inicializujte vstupní proud XPS
using (Stream xpsStream = File.Open(inputFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Načtěte dokument XPS ze streamu
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
  
  // nebo načíst dokument XPS přímo ze souboru. Pak není potřeba žádný xpsStream.
  // XpsDocument document = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Inicializujte objekt voleb s potřebnými parametry.
  TiffSaveOptions options = new TiffSaveOptions()
  {
    SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality,
    Resolution = 300,
    PageNumbers = new int[] { 1, 2, 6 }
  };

  // Vytvořte vykreslovací zařízení pro formát PDF
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  document.Save(device, options);

  // Iterace přes oddíly dokumentů (pevné dokumenty, v podmínkách XPS)
  for (int i = 0; i < device.Result.Length; i++)
  {
    // Iterujte stránky oddílů
    for (int j = 0; j < device.Result[i].Length; j++)
    {
      // Inicializujte výstupní proud obrazu
      using (Stream imageStream = System.IO.File.Open(dataDir + Path.GetFileNameWithoutExtension(outputFileName) + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) +
        Path.GetExtension(outputFileName), System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
        // Napište obrázek
        imageStream.Write(device.Result[i][j], 0, device.Result[i][j].Length);

    } // End inner for
  } // End outer for
} // End using

Bezplatná licence API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Vyzkoušejte online

Vyzkoušejte prosím následující bezplatný online nástroj pro převod XPS na TIFF, který je vyvinut pomocí výše uvedeného API. Je to skvělý nástroj pro ty, kteří potřebují převést své soubory XPS do formátu TIFF.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést XPS na TIFF v C#. Viděli jsme, že proces je relativně jednoduchý a vyžaduje pouze několik řádků kódu. S těmito znalostmi mohou vývojáři snadno přidat do svých aplikací funkci převodu XPS na TIFF. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.Page for .NET API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také