Práce s obrázky PDF pomocí Java

Obrázky jsou široce používány pro různé typy zobrazení a demonstrací v souborech PDF. V tomto článku se dozvíte, jak programově manipulovat s obrázky v souborech PDF. Tento článek se bude konkrétně zabývat tím, jak přidat, extrahovat, odstranit nebo nahradit obrázky v souborech PDF pomocí Java.

Java knihovna pro přidávání obrázků do PDF

Pro přidávání a manipulaci s obrázky v PDF použijeme Aspose.PDF for Java. Je to výkonná knihovna, která vám poskytuje širokou škálu funkcí pro manipulaci s PDF. Knihovna umožňuje bezproblémovou práci s textem, anotacemi nebo obrázky v souborech PDF.

JAR knihovny si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>

Jak přidat obrázek do PDF v Javě

Níže jsou uvedeny kroky pro přidání obrázku do souboru PDF v Javě.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat obrázek do PDF v Javě.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument1 = new Document("input.pdf");

// Nastavte souřadnice
int lowerLeftX = 100;
int lowerLeftY = 100;
int upperRightX = 200;
int upperRightY = 200;

// Získejte stránku, na kterou chcete přidat obrázek
Page page = pdfDocument1.getPages().get_Item(1);

// Načíst obrázek do streamu
java.io.FileInputStream imageStream = new java.io.FileInputStream(new java.io.File("input_image1.jpg"));

// Přidejte obrázek do kolekce Obrázky zdrojů stránky
page.getResources().getImages().add(imageStream);

// Použití operátoru GSave: tento operátor uloží aktuální grafický stav
page.getContents().add(new Operator.GSave());

// Vytvářejte objekty obdélníku a matice
Rectangle rectangle = new Rectangle(lowerLeftX, lowerLeftY, upperRightX, upperRightY);
Matrix matrix = new Matrix(new double[] { rectangle.getURX() - rectangle.getLLX(), 0, 0, rectangle.getURY() - rectangle.getLLY(), rectangle.getLLX(), rectangle.getLLY() });

// Použití operátoru ConcatenateMatrix (matice zřetězení): definuje, jak musí být obrázek umístěn
page.getContents().add(new Operator.ConcatenateMatrix(matrix));
XImage ximage = page.getResources().getImages().get_Item(page.getResources().getImages().size());

// Použití operátoru Do: tento operátor kreslí obrázek
page.getContents().add(new Operator.Do(ximage.getName()));

// Použití operátoru GRestore: tento operátor obnovuje stav grafiky
page.getContents().add(new Operator.GRestore());

// Uložte nový PDF
pdfDocument1.save("Updated_document.pdf");

// Zavřít stream obrázku
imageStream.close();

Extrahujte obrázky ze souboru PDF pomocí Java

Níže jsou uvedeny kroky k extrahování obrázků z dokumentu PDF pomocí Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak extrahovat obrázky ze souborů PDF pomocí Java.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Extrahujte konkrétní obrázek
XImage xImage = pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().get_Item(1);

// Vytvořte objekt streamu pro uložení výstupního obrazu
java.io.OutputStream output = new java.io.FileOutputStream("output.jpg");

// Uložte výstupní obrázek
xImage.save(output);

// Zavřít stream
output.close();

Odstraňte obrázky ze souboru PDF pomocí Java

Níže jsou uvedeny kroky k odstranění obrázku ze souboru PDF pomocí Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak odstranit obrázek v PDF pomocí Java.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Smazat konkrétní obrázek
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().delete(1);

// Uložte aktualizovaný soubor PDF
pdfDocument.save("output.pdf");

Nahraďte obrázek v souboru PDF pomocí Java

Následují kroky k nahrazení obrázku v souboru PDF pomocí Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nahradit obrázek v PDF pomocí Java.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Nahraďte konkrétní obrázek
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().replace(1, new java.io.FileInputStream(new java.io.File("aspose.png")));

// Uložte aktualizovaný soubor PDF
pdfDocument.save("output.pdf");

Zdarma Java PDF knihovna pro přidání obrázků

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a pracovat s obrázky PDF bez jakýchkoli omezení.

Prozkoumejte Java PDF Library

Další funkce Java PDF knihovny můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak manipulovat s obrázky v souborech PDF pomocí Java. Podrobný průvodce a ukázky kódu ukazují, jak extrahovat, přidávat, odstraňovat a nahrazovat obrázky v souboru PDF. Knihovnu a poskytnuté ukázky kódu můžete snadno používat ve svých aplikacích Java.

Viz také