přidat nebo odebrat přílohy pdf v jazyce Java

PDF je jedním z vládnoucích formátů souborů ve světě digitálních dokumentů. Spolu s dalšími oblíbenými funkcemi vám formát PDF také umožňuje vkládat soubory jako přílohy do souboru PDF. Tyto přílohy jsou podobné přílohám, které přidáváte do e-mailové zprávy. Za účelem automatizace manipulace s přílohami PDF vám tento článek poskytuje několik jednoduchých způsobů, jak přidat a odebrat přílohy v souborech PDF pomocí Java.

Java API pro přílohy PDF – ke stažení zdarma

Aspose.PDF for Java je rozhraní API pro manipulaci se soubory PDF, které vám umožňuje vytvářet, upravovat a manipulovat s dokumenty PDF z vašich aplikací Java. Kromě toho poskytuje snadno použitelné metody pro přidávání a odstraňování příloh v souborech PDF. Můžete si stáhnout JAR API nebo jej nainstalovat do aplikací založených na Maven pomocí následujících konfigurací.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>20.10</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Extrahujte informace o přílohách PDF pomocí Java

Nejprve se podívejme, jak získat informace o přílohách v souboru PDF. Informace obsahují název přílohy, popis, typ MIME a další parametry, jako je kontrolní součet, datum změny atd. Následují kroky k získání informací o příloze v souboru PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak získat informace o příloze PDF pomocí Java.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Získejte konkrétní vložený soubor
FileSpecification fileSpecification = pdfDocument.getEmbeddedFiles().get_Item(1);

// Získejte vlastnosti souboru
System.out.println("Name:-" + fileSpecification.getName());
System.out.println("Description:- " + fileSpecification.getDescription());
System.out.println("Mime Type:-" + fileSpecification.getMIMEType());

// Zkontrolujte, zda objekt parametru obsahuje parametry
if (fileSpecification.getParams() != null) {
	System.out.println("CheckSum:- " + fileSpecification.getParams().getCheckSum());
	System.out.println("Creation Date:- " + fileSpecification.getParams().getCreationDate());
	System.out.println("Modification Date:- " + fileSpecification.getParams().getModDate());
	System.out.println("Size:- " + fileSpecification.getParams().getSize());
}

Přidejte přílohu do PDF v Javě

Níže jsou uvedeny kroky pro přidání přílohy do dokumentu PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat přílohu do PDF pomocí Java.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Nastavte nový soubor, který má být přidán jako příloha
FileSpecification fileSpecification = new FileSpecification("sample.txt", "Sample text file");

// Přidejte přílohu do kolekce příloh dokumentu
pdfDocument.getEmbeddedFiles().add(fileSpecification);

// Uložte aktualizovaný dokument
pdfDocument.save("output.pdf");

Odebrat přílohy z PDF v Javě

Můžete buď odstranit konkrétní přílohu pomocí jejího názvu, nebo odstranit všechny přílohy najednou. Níže jsou uvedeny kroky k odstranění příloh z dokumentu PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak odstranit přílohy PDF pomocí Java.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Smazat všechny přílohy
pdfDocument.getEmbeddedFiles().delete();

// Uložte aktualizovaný soubor
pdfDocument.save("output.pdf");

Závěr

V tomto článku jste se naučili pracovat s přílohami v souborech PDF pomocí Java. Podrobný průvodce a ukázky kódu ukázaly, jak přidávat a odstraňovat přílohy z PDF programově pomocí Java. Více o Aspose.PDF pro Javu můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také