Převést Latex do PDF v C#

LaTeX je běžně používaná metoda psaní dokumentů v prostém textu pomocí různých značek. V LaTeXu se nemusíte starat o formátování a rozložení dokumentu v editoru. Výstup obsahu LaTeXu je obvykle generován ve formátu PDF. Proto se v tomto článku dozvíte, jak převést soubor LaTeX do PDF programově v C#. To může být užitečné, když musíte převést dávku souborů LaTeX do formátu PDF.

Knihovna C# LaTeX to PDF Converter – ke stažení zdarma

Aspose.PDF for .NET je knihovna, která vám umožňuje vytvářet a manipulovat se soubory PDF z vašich aplikací .NET. Dále poskytuje kvalitní převod různých dokumentů do formátu PDF. Tuto knihovnu použijeme ke konverzi našich souborů LaTeX do PDF.

Můžete si stáhnout knihovnu DLL nebo ji nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

Kroky pro převod LaTeXu do PDF v C#

Převod LaTeXu do PDF pomocí Aspose.PDF pro .NET lze provést v několika krocích, jak je uvedeno níže.

  • Nejprve načtěte soubor LaTeX z požadované složky.
  • Poté jej uložte jako PDF.

A je to. Podívejme se nyní na třídu(y) a metodu(y), které musíme použít pro převod LaTeXu do PDF pomocí Aspose.PDF pro .NET.

Převést soubor LaTeX do PDF v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru LaTeX do PDF v C#.

  • Vytvořte objekt třídy TeXLoadOptions.
  • Vytvořte objekt třídy Document a inicializujte jej s cestou k souboru LaTeX a objektem TeXLoadOptions.
  • Nakonec uložte soubor LaTeX jako PDF pomocí metody Document.Save(String).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor LaTeX do PDF v C#.

// Vytvořte objekt TeXLoadOptions
TeXLoadOptions options = new TeXLoadOptions();

// Vytvořte objekt dokumentu a inicializujte jej
Aspose.Pdf.Document pdfDocument= new Aspose.Pdf.Document("latex.tex", options);

// Uložte soubor LaTeX jako PDF
pdfDocument.Save("LaTeX-to-PDF.pdf");

Bezplatný konvertor LaTeX do PDF C#

Soubory LaTeX můžete převést do PDF bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Prozkoumejte knihovnu C# .NET PDF

Více o knihovně C# PDF můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor LaTeX do formátu PDF v C#. Můžete jednoduše integrovat poskytnutý ukázkový kód a provést převod LaTeXu do PDF ve svých aplikacích.

Viz také