Převést Latex do PDF v Javě

LaTeX poskytuje metodu vytváření dokumentů pomocí různých značek. Běžně se používá ke generování výzkumných článků a různých vzdělávacích dokumentů. Vzhledem k tomu, že formát PDF je velmi populární, je výstup LaTeXu ve většině případů generován v PDF. Proto vám v tomto článku ukážeme, jak převést soubor LaTeX do PDF programově v Javě.

Java LaTeX to PDF Converter API – bezplatné stažení

Pro převod LaTeXu do PDF použijeme Aspose.PDF for Java. Jedná se o rozhraní API pro manipulaci s PDF, které můžete použít k vytváření a zpracování souborů PDF. Kromě toho poskytuje vysoce kvalitní převodník dokumentů pro převod souborů PDF a různých dalších dokumentů do formátu PDF. JAR API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

Úložiště

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 

Závislost

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Kroky pro převod LaTeXu do PDF v Javě

Aspose.PDF for Java vyžaduje, abyste pro převod souboru LaTeX do PDF provedli pouze několik kroků, které jsou uvedeny níže.

 • Nejprve načtěte soubor LaTeX z disku.
 • Poté jej uložte jako PDF do požadované složky.

Níže uvedená část popisuje, které třídy a metody Aspose.PDF pro Javu potřebujeme použít pro převod LaTeXu do PDF.

Převeďte soubor LaTeX do formátu PDF v Javě

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru LaTeX do formátu PDF v Javě.

 • Nejprve vytvořte objekt třídy TeXLoadOptions.
 • Poté vytvořte objekt třídy Document a inicializujte jej s cestou k souboru LaTeX a objektem TeXLoadOptions.
 • Nakonec uložte soubor LaTeX jako PDF pomocí metody Document.save(String).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor LaTeX do PDF v Javě.

// Vytvořte možnosti načtení pro soubor LaTeX
TeXLoadOptions options = new TeXLoadOptions();

// Vytvořte objekt dokumentu pro načtení souboru LaTeX
Document document = new Document("file.tex", options);

// Uložit výstupní PDF dokument
document.save("LaTeX-to-PDF.pdf");

LaTeX to PDF Java Converter - Získejte bezplatnou licenci

Soubory LaTeX můžete převést do PDF bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Java PDF API – Přečtěte si více

Více o Aspose.PDF pro Javu můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor LaTeX do formátu PDF v Javě. Můžete jednoduše integrovat poskytnutý ukázkový kód a provést převod LaTeXu do PDF ve svých aplikacích.

Viz také