Hledáte rychlé a snadno implementovatelné řešení pro převod PDF na SVG v C#? Jste na správném místě, kde zjistíte, jak převést soubory PDF do formátu SVG s vysokou rychlostí, kvalitou a přesností.

Převést PDF na SVG v C#

PDF se stal jedním z dominantních formátů souborů díky své podpoře napříč platformami. Kvůli konzistentnímu rozvržení dokumentů PDF napříč heterogenními zařízeními lidé dávají přednost převodu dokumentů do PDF před sdílením. Převod PDF na SVG je široce používán v různých scénářích, např. k vložení obsahu dokumentů PDF do webových stránek. Pojďme se tedy podívat, jak provést převod PDF na SVG.

Knihovna pro převod C# PDF na SVG

Pro převod souborů PDF do formátu SVG použijeme Aspose.PDF for .NET. Je to knihovna pro manipulaci s PDF, která vám umožňuje vytvářet nové a zpracovávat stávající soubory PDF z aplikací .NET. Kromě toho vám knihovna umožňuje převádět soubory PDF do SVG s vysokou věrností.

Můžete si stáhnout knihovnu DLL nebo ji nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Převést PDF na SVG v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PDF na SVG v C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PDF na SVG v C#.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Vytvořte instanci objektu SvgSaveOptions
SvgSaveOptions saveOptions = new SvgSaveOptions();

// Uložte PDF jako soubor SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

Přizpůsobená konverze PDF do SVG C#

Aspose.PDF for .NET také poskytuje některé další možnosti přizpůsobení převodu PDF na SVG v C#. K tomu poskytuje API třídu SvgSaveOptions, která obsahuje následující možnosti.

Níže jsou uvedeny kroky k přizpůsobení převodu PDF na SVG pomocí třídy SvgSaveOptions.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PDF na SVG s dalšími možnostmi pomocí C#.

// Otevřete dokument
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Vytvořte instanci objektu SvgSaveOptions
SvgSaveOptions saveOptions = new SvgSaveOptions();

// Nekomprimujte obrázek SVG do archivu ZIP
saveOptions.CompressOutputToZipArchive = false;

// Uložte PDF jako soubor SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

Bezplatná konverze C# PDF na SVG

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a převádět soubory PDF do formátu SVG bez jakýchkoli omezení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory PDF do formátu SVG v C#. Kromě toho byly u ukázky kódu diskutovány další možnosti přizpůsobení převodu PDF na SVG. Více o C# PDF API můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také