Tento článek obsahuje kroky a ukázky kódu pro převod PDF na PPT nebo PPTX programově v C#.

Převést PDF do PPT C#

PDF je jedním z široce používaných formátů pro výměnu dokumentů se spolehlivostí bez obav z problémů s rozložením. PowerPointové prezentace (PPT/PPTX) naproti tomu usnadnily prezentaci dat nebo informací ve formě interaktivních snímků. V některých případech je nutné, aby informace obsažené v souboru PDF byly prezentovány jako prezentace v PowerPointu. V takovém případě můžete minimalizovat úsilí automatizací procesu importu informací z PDF do PowerPoint PPT/PPTX.

Abychom se vypořádali s výše uvedeným scénářem, tento článek ukáže, jak:

C# API pro převod PDF do PowerPointu

Abychom mohli převést PDF na PPT nebo PPTX, použijeme Aspose.PDF for .NET, což je výkonné rozhraní PDF API pro vytváření, zpracování a převod dokumentů PDF. Aspose.PDF for .NET je k dispozici na NuGet a také ve formě DLL v sekci Ke stažení.

Převést PDF na PPT nebo PPTX v C#

Následují kroky pro převod souboru PDF na prezentaci PowerPoint pomocí Aspose.PDF for .NET.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF na PPT v C#.

// Načíst dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("document.pdf");
PptxSaveOptions pptxOptions = new PptxSaveOptions();
// Uložit výstupní soubor
pdfDocument.Save("PDF to PPT.ppt", pptxOptions);

Dokument PDF

Převedený PowerPoint PPT

Převod PDF na PPT v C# - Vykreslování snímků jako obrázků

V případě, že se chcete vyhnout možnosti výběru textu v převedené prezentaci PowerPoint, můžete vykreslit každý snímek jako obrázek. K tomu můžete nastavit vlastnost PptxSaveOptions.SlidesAsImages na true a zbytek kroků zůstane stejný.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF na PPT se snímky jako obrázky v C#.

// Načíst dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("document.pdf");
PptxSaveOptions pptxOptions = new PptxSaveOptions();
pptxOptions.SlidesAsImages = true;
// Uložit výstupní soubor
pdfDocument.Save("PDF to PPT.ppt", pptxOptions);

Sledujte průběh převodu PDF na PPT

Můžete také sledovat průběh procesu převodu PDF na PPT pomocí Aspose.PDF for .NET. O procesu převodu lze získat následující informace:

  • Celkový průběh konverze
  • Konec analýzy každé stránky před konverzí
  • Vytvoření výsledkové stránky před fyzickým exportem
  • Export každé stránky s výsledky

Následující ukázka kódu ukazuje, jak sledovat převod PDF na PPT v C#.

// Načíst dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("document.pdf");
PptxSaveOptions pptxOptions = new PptxSaveOptions();
// Renderujte snímky jako obrázky
pptxOptions.SlidesAsImages = true;
// Sledujte pokrok v konzole
pptxOptions.CustomProgressHandler = ShowProgressOnConsole;
// Uložit výstupní soubor
pdfDocument.Save("PDF to PPT.ppt", pptxOptions);

//----------------------------------

public static void ShowProgressOnConsole(PptxSaveOptions.ProgressEventHandlerInfo eventInfo)
{ 
	switch (eventInfo.EventType)
	{
		case ProgressEventType.TotalProgress:
			Console.WriteLine(String.Format("{0}  - Conversion progress : {1}% .", DateTime.Now.TimeOfDay, eventInfo.Value.ToString()));
			break;
		case ProgressEventType.ResultPageCreated:
			Console.WriteLine(String.Format("{0}  - Result page's {1} of {2} layout created.", DateTime.Now.TimeOfDay, eventInfo.Value.ToString(), eventInfo.MaxValue.ToString()));
			break;
		case ProgressEventType.ResultPageSaved:
			Console.WriteLine(String.Format("{0}  - Result page {1} of {2} exported.", DateTime.Now.TimeOfDay, eventInfo.Value.ToString(), eventInfo.MaxValue.ToString()));
			break;
		case ProgressEventType.SourcePageAnalysed:
			Console.WriteLine(String.Format("{0}  - Source page {1} of {2} analyzed.", DateTime.Now.TimeOfDay, eventInfo.Value.ToString(), eventInfo.MaxValue.ToString()));
			break;

		default:
			break;
	} 
}

Výstup

Související články

Informace: Aspose pomocí vlastních rozhraní API vyvinul bezplatnou online službu pro převod PDF do PowerPointu.