Zažijte vysokorychlostní a vysoce kvalitní konverzi PDF do Wordu v C# .NET. Exportujte své soubory PDF do formátu DOC nebo DOCX bez obav z narušeného rozvržení. Získejte své soubory PDF převedené na DOC během několika sekund.

Převést PDF do Wordu

V různých případech musíte soubory PDF převést do upravitelného formátu, jako je Word DOC nebo DOCX. Nejlepší a přitom snadno realizovatelné řešení se hledá těžko. Nyní, když jste se dostali k tomuto článku, už se nemusíte bát. Protože tento článek vám poskytuje výkonnou knihovnu C# pro převod PDF do Wordu, která vám umožní převést PDF do DOC a DOCX během několika sekund a zajistit tak vysoce kvalitní výstup.

Konvertor PDF do Wordu C#

Aspose.PDF for .NET poskytuje výkonný převodník PDF do Wordu, který vám umožní převádět soubory PDF do DOC nebo DOCX ve vašich aplikacích .NET. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí Správce balíčků NuGet ve vašem projektu.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Jak převést PDF na DOC v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod PDF do Word DOC.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF do Word DOC v C#.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.PDF-for-.NET
// Cesta k adresáři dokumentů.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_AsposePdf_DocumentConversion();     
      
// Otevřete zdrojový dokument PDF
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "PDFToDOC.pdf");

// Uložte soubor ve formátu dokumentu MS
pdfDocument.Save(dataDir + "PDFToDOC_out.doc", SaveFormat.Doc);

Převést PDF do DOCX v C#

Převod PDF do DOCX je podobný převodu z PDF do DOC, jak bylo uvedeno výše. Rozhraní API má třídu DocSaveOptions, která umožňuje nastavit formát dokumentu na DOCX. Níže jsou uvedeny kroky pro převod PDF do DOCX:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak uložit soubor PDF do DOCX v C#.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.PDF-for-.NET
// Cesta k adresáři dokumentů.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_AsposePdf_DocumentConversion();

// Otevřete zdrojový dokument PDF
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "PDFToDOC.pdf");

// Vytvořit instanci objektu DocSaveOptions
DocSaveOptions saveOptions = new DocSaveOptions();
// Zadejte výstupní formát jako DOCX
saveOptions.Format = DocSaveOptions.DocFormat.DocX;
// Uložte dokument ve formátu docx
pdfDocument.Save("ConvertToDOCX_out.docx", saveOptions);

Pokročilá konverze PDF jako Word v C#

Aspose.PDF for .NET poskytuje různé další možnosti přizpůsobení převodu PDF do DOC nebo DOCX. Třída DocSaveOptions zpřístupňuje vlastnosti pro vylepšení nebo vylepšení převodu PDF na DOC, jako je rozlišení obrázku, vzdálenost mezi řádky atd.

Následující kód ukazuje, jak nastavit další vlastnosti při převodu PDF do Word DOC v C#.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-pdf/Aspose.PDF-for-.NET
// Cesta k adresáři dokumentů.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_AsposePdf_DocumentConversion();      
     
// Otevřete zdrojový dokument PDF
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "PDFToDOC.pdf");      

// Uložit pomocí možností uložení
// Vytvořte objekt DocSaveOptions
DocSaveOptions saveOptions = new DocSaveOptions();

// Nastavte režim rozpoznávání jako Flow
saveOptions.Mode = DocSaveOptions.RecognitionMode.Flow;

// Nastavte horizontální blízkost na 2,5
saveOptions.RelativeHorizontalProximity = 2.5f;

// Povolte, aby hodnota rozpoznávala odrážky během procesu převodu
saveOptions.RecognizeBullets = true;

// Uložte výsledný soubor DOC
pdfDocument.Save(dataDir + "saveOptionsOutput_out.doc", saveOptions);

Zdarma PDF do Word Converter

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci pro převod souborů PDF do formátů Word bez omezení hodnocení.

Převodník PDF do Wordu C# – Přečtěte si více

Pokud se chcete dozvědět více o výkonných konverzních funkcích Aspose.PDF for .NET, můžete navštívit sekci dokumentace Konverze PDF do jiných formátů. Stáhněte si svou bezplatnou kopii Aspose.PDF for .NET a můžete začít okamžitě podle dokumentace API. Máte-li nějaké dotazy, neváhejte napsat na Fórum Aspose.PDF. Rádi vám pomůžeme s vašimi dotazy a dotazy.

Závěr

V tomto článku jste se naučili několik jednoduchých způsobů převodu souboru PDF na Word DOC v C#. S pomocí ukázek kódu jste viděli, jak převést PDF do DOC a PDF do DOCX v několika řádcích kódu. Je také ukázáno přizpůsobení převodu PDF do Wordu.

Viz také