Převod souborů PDF na XML v Javě

Tento článek poskytuje rychlou a snadno implementovatelnou metodu převodu souborů PDF na XML v Javě. Nejen to, ale poskytovaná metoda zajišťuje vysoce kvalitní převod PDF do XML v několika jednoduchých krocích. Pojďme se tedy podívat na to, jak provést převod PDF do XML v Javě.

Java knihovna pro převod PDF do XML

Aspose.PDF for Java je výkonná knihovna pro generování a manipulaci s PDF. Pomocí knihovny můžete bez problémů vytvářet, zpracovávat a převádět soubory PDF jednoduchých i složitých rozvržení. Tuto knihovnu použijeme pro převod PDF do XML v tomto článku.

JAR knihovny si můžete stáhnout nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

úložiště:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>

Jak převést PDF do XML v Javě

Aspose.PDF podporuje následující standardy XML pro převod PDF do XML:

 • MobiXML
 • PDFXML

Pro převedený soubor XML si můžete vybrat kterýkoli z výše uvedených formátů. Pojďme se tedy podívat, jak provést převod PDF do XML v aplikacích Java.

Převod PDF do MobiXML v Javě

Níže jsou uvedeny kroky pro převod PDF do formátu MobiXML v Javě.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF do formátu MobiXML v Javě.

// Načíst dokument PDF
Document document = new Document("candy.pdf");

// Uložte dokument ve formátu MobiXML
document.save("standard-xml-output.xml", SaveFormat.MobiXml);

Konverze PDF do PdfXML v Javě

Chcete-li převést PDF do formátu PdfXML, musíte předat SaveFormat.PdfXml jako druhý parametr metody Document.save(string, SaveFormat). Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF do formátu PdfXML v Javě.

// Načíst dokument PDF
Document document = new Document("candy.pdf");

// Uložte dokument ve formátu MobiXML
document.save("standard-xml-output.xml", SaveFormat.PdfXml);

Bezplatná konverze Java PDF do XML

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a převádět soubory PDF do XML bez omezení hodnocení.

Prozkoumejte Java PDF Library

Další informace o knihovně Java PDF naleznete v dokumentaci. V případě jakýchkoliv dotazů nebo dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést PDF do XML v Javě. Také jste viděli, jak programově převést PDF do formátu MobiXML nebo PdfXML. Můžete postupovat podle podrobného průvodce a provádět převod PDF do XML bez problémů. Stačí si do aplikace nainstalovat knihovnu Java PDF.

Viz také