XML do PDF

V tomto článku se dozvíte, jak převést XML do PDF v Javě. Tato funkce může být užitečná pro dynamické generování souborů PDF z XML. Kromě toho článek také poskytuje kompletní schéma XML, které se používá k vytvoření dokumentu PDF.

Java knihovna pro převod XML do PDF

Pro generování souborů PDF z XML použijeme Aspose.PDF for Java. Knihovna je navržena tak, aby dynamicky vytvářela, zpracovávala a převáděla soubory PDF z aplikací Java. Můžete také získat bezplatnou licenci a provádět bezplatnou konverzi XML do PDF.

JAR knihovny si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>

TIP: Pokud již máte Aspose.Slides for Java, můžete jej použít k převodu [PDF do XML](https://products.aspose. com/slides/java/conversion/pdf-to-xml/), převést PDF do JPG, převést PDF do PNG, převést [PDF do SVG](https://products.aspose.com/slides/java/conversion /pdf-to-svg/) a také převést PDF na jiné obrázky. Můžete jej také použít k převodu dokumentů PDF do jiných než obrazových formátů, jako je HTML a importu PDF z JPG, stáhněte si to [z PNG](https://products.aspose.com/slides/java/conversion/png-to -pdf/) a z jiných obrázků.

Jak převést XML do PDF v Javě

Schéma podpory pro XML do PDF

Aspose.PDF for Java poskytuje své schéma XML pro definování struktury dokumentu PDF. Kompletní schéma XML naleznete zde.

Export XML do PDF v Javě

Pojďme se podívat, jak převést daný XML do PDF pomocí Aspose.PDF pro Javu. Nejčastěji budete mít dokument XML obsahující data aplikace. V tomto případě jej nejprve převedete na XML kompatibilní s Aspose.PDF pomocí XSLT. Takže začneme.

Níže jsou ukázková data XML, která potřebujeme převést do dokumentu PDF.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Contents>
 <Content>Hello World!</Content>
</Contents>

Aby tato data byla kompatibilní s Aspose.PDF XML, provedeme transformaci XSLT. Za tímto účelem definujeme šablonu v souboru šablony stylů XSLT, jak je znázorněno níže.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="text()"/>
  <xsl:template match="/Contents">
  <html>
   <Document xmlns="Aspose.Pdf" IsAutoHyphenated="false">
    <PageInfo>
     <DefaultTextState Font = "Helvetica" FontSize="8" LineSpacing="4"/>
     <Margin Left="5cm" Right="5cm" Top="3cm" Bottom="15cm" />
    </PageInfo>
    <Page id="mainSection">
     <TextFragment>
      <TextSegment>
       <xsl:value-of select="Content"/>
      </TextSegment>
     </TextFragment>
    </Page>
   </Document>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Jakmile vytvoříte soubor šablony, můžete přistoupit k převodu XML do PDF podle níže uvedených kroků.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor XML do PDF pomocí Java.

// Vytvořte nový dokument PDF
com.aspose.pdf.Document pdfDocument = new com.aspose.pdf.Document();

// Transformujte a spojte XML
pdfDocument.bindXml( "data.xml", "stylesheet.xslt");

// Generování PDF z XML
pdfDocument.save( "generated-pdf.pdf");

Vygenerované PDF

XML do PDF v Javě

Zdarma Java XML to PDF Converter

Můžete získat dočasnou licenci k používání API bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést XML do PDF pomocí Java. Tuto funkci můžete integrovat do svých aplikací Java a generovat soubory PDF z XML. Více o Java PDF API se můžete dozvědět pomocí dokumentace a také ukázky zdrojového kódu dostupné na GitHub. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také