Soubor C# MemoryStream VB.NET

MemoryStream se často používá kvůli své účinnosti a jednoduchosti. MemoryStream můžete převést na soubor PDF a také soubor PDF na MemoryStream programově pomocí C# nebo VB.NET. Jednou z mnoha výhod používání MemoryStreamu je, že systém se může vyhnout latencím, které jsou běžné při čtení nebo zápisu souborů na disk nebo FileStream. Navíc není využit fyzický prostor na disku, protože obsah zůstává v paměti. Například, pokud máte soubor načtený v MemoryStream a potřebovali byste jej dále zpracovávat, nemusíte tento soubor zapisovat na disk a pak z něj číst. Místo toho můžete snadno a rychle využívat obsah souboru z MemoryStreamu. Pojďme prozkoumat MemoryStream to File a převod File to MemoryStream pomocí C#, pod následujícími nadpisy:

MemoryStream to PDF File a PDF File to MemoryStream Converter API

Budeme zkoumat import a export MemoryStream pomocí Aspose.PDF for .NET API. API nabízí spoustu funkcí pro práci se soubory PDF a uspokojí všechny vaše požadavky. API můžete snadno nainstalovat buď z NuGet pomocí následujícího příkazu nebo stažením knihovny DLL z New Releases.

> PM Install-Package Aspose.Pdf

Převeďte MemoryStream na soubor PDF pomocí C# nebo VB.NET

MemoryStream můžete převést na soubor PDF podle svých požadavků. Uvažujme příklad, kdy je zdrojový soubor HTML načten do MemoryStreamu a poté převeden do souboru PDF. Musíme postupovat podle následujících kroků:

 1. Načíst vstupní soubor v MemoryStream
 2. Inicializujte objekt třídy Document
 3. Uložte výstupní soubor PDF

Následující kód ukazuje, jak převést MemoryStream na soubor PDF v C# nebo VB.NET:

// Chcete-li načíst vstupní soubor, zadejte HtmlLoadOptions
HtmlLoadOptions options = new HtmlLoadOptions();
var fileName = dataDir + "Test.html";
string pdfFileName = dataDir + "Test.pdf";
Document document = null;

// Načtěte vstupní soubor HTML v MemoryStream
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(File.ReadAllText(fileName))))
{
  // Inicializujte doument ze vstupu MemoryStream
  document = new Document(ms, options);
  // Uložte MemoryStream do souboru PDF
  document.Save(pdfFileName);
}

Převeďte soubor PDF na MemoryStream pomocí C# nebo VB.NET

Možná budete muset uložit soubor do MemoryStream, abyste se vyhnuli využití místa na disku a zpoždění přístupu. Zde budeme převádět soubor PDF na MemoryStream, kde výstupním formátem bude soubor formátu prezentace. Pro demonstraci této funkce postupujte podle následujících kroků:

 1. Načíst vstupní soubor
 2. Inicializujte objekt MemoryStream
 3. Zapsat výstup do MemorySteam

Níže uvedený kód vysvětluje, jak převést soubor PDF na MemoryStream v C# nebo VB.NET:

var inputFile = dataDir + @"Test.pdf";
string fnameppt = dataDir + "Test.pptx";
{
  Aspose.Pdf.Document pdfDoc = new Aspose.Pdf.Document(inputFile);
  using (MemoryStream pptStream = new MemoryStream())
  {
    pdfDoc.Save(pptStream, Aspose.Pdf.SaveFormat.Pptx);
    //File.WriteAllBytes(fnameppt, pptStream.ToArray());
  }
}

Závěr

Stručně řečeno, prozkoumali jsme, jak převést MemoryStream na soubor a jak převést soubor na MemoryStream v C# nebo VB.NET. Navíc tento přístup může pomoci zvýšit výkon a efektivitu vašich aplikací. Aspose podporuje mnoho formátů souborů, v případě, že máte zájem o konverzi jiných formátů souborů, pak nám neváhejte napsat na Free Support Forum. Rádi vám pomůžeme!

Viz také