PDF do PNG C#

Hledáte vysokorychlostní, vysoce kvalitní a snadno implementovatelné řešení převodu PDF do PNG v C#? Pokud ano, tento článek poskytuje rychlou, výkonnou a vysoce věrnou metodu převodu souborů PDF na obrázky PNG v C#. Podrobný průvodce ukazuje, jak implementovat převod PDF na PNG v několika jednoduchých krocích.

Knihovna C# pro převod PDF do PNG

Pro převod souborů PDF na obrázky PNG použijeme Aspose.PDF for .NET. Je to výkonná knihovna pro manipulaci s PDF, která vám umožňuje zpracovávat a převádět soubory PDF z vašich aplikací .NET. Knihovnu si můžete buď stáhnout, nebo ji nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

TIP: Jiné produkty Aspose (například Aspose.Slides for .NET také umožňují převést [PDF do PNG](https://products .aspose.com/slides/net/conversion/pdf-to-png/) pomocí kódu C#. Můžete jej také použít převést PDF do XML, převést [PDF do JPG](https://products.aspose .com/slides/net/conversion/pdf-to-jpg/), převést PDF do SVG a také převést PDF na jiné obrázky. Můžete jej také použít k převodu dokumentů PDF do jiných než obrazových formátů, jako je HTML a importu PDF z JPG, stáhněte si to [z PNG](https://products.aspose.com/slides/net/conversion/png-to -pdf/) a z jiných obrázků.

Jak převést PDF do PNG v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod stránek v PDF na obrázky PNG v C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PDF na PNG v C#.

// Otevřete dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Procházejte každou stránku
foreach (var page in pdfDocument.Pages)
{
  // Vytvořte souborový proud pro výstupní obraz
  using (FileStream imageStream = new FileStream(string.Format("page_{0}.png", page.Number), FileMode.Create))
  {
    // Vytvořit objekt rozlišení
    Resolution resolution = new Resolution(300);
    
    // Vytvořte zařízení Png se zadanými atributy
    // Šířka, Výška, Rozlišení
    PngDevice PngDevice = new PngDevice(500, 700, resolution);

    // Převeďte konkrétní stránku a uložte obrázek do streamu
    PngDevice.Process(page, imageStream);

    // Zavřít stream
    imageStream.Close();
  }
}

C# Převést stránku z PDF na PNG

Můžete také převést pouze jednu stránku PDF do PNG. V takovém případě můžete přistupovat k požadované stránce z kolekce Document.Pages. Následují kroky pro převod pouze jedné stránky PDF do PNG.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést stránku v PDF na PNG v C#.

// Otevřete dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Nastavit index stránky
int page = 1;

// Vytvořte FileStream pro výstupní obraz
using (FileStream imageStream = new FileStream(string.Format("page_{0}.png", page), FileMode.Create))
{
  // Vytvořit objekt rozlišení
  Resolution resolution = new Resolution(300);

  // Vytvořte zařízení Png se zadanými atributy
  // Šířka, Výška, Rozlišení
  PngDevice PngDevice = new PngDevice(500, 700, resolution);

  // Převeďte konkrétní stránku a uložte obrázek do streamu
  PngDevice.Process(pdfDocument.Pages[page], imageStream);

  // Zavřít stream
  imageStream.Close();
}

Převod PDF do PNG zdarma

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a převádět obrázky PDF na PNG bez jakýchkoli omezení.

Prozkoumejte C# PDF to PNG Converter

Můžete prozkoumat více o knihovně převodníků C# PDF na PNG pomocí dokumentace.

Závěr

V tomto příspěvku jste se naučili, jak převést stránky v souboru PDF na obrázky PNG pomocí C#. Ukázky kódu ukazují, jak převést všechny nebo požadované stránky PDF na obrázky PNG.

Viz také