Přidejte novou vrstvu do PSD v Javě

Oblíbená aplikace Adobe Photoshop používá PSD(Photoshop Document) jako nativní formát obrazového souboru. Soubor PSD může obsahovat několik vrstev pro vytváření log, brožur a dalších obrázků. V určitých případech možná budeme muset programově manipulovat se soubory PSD. V tomto článku se naučíme, jak přidat novou vrstvu do PSD v Javě.

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

 1. Java PSD API pro přidání nových vrstev
 2. Přidat novou vrstvu do PSD
 3. Přidat novou textovou vrstvu do PSD

Java PSD API pro přidání nových vrstev

Pro vytváření nových vrstev v souborech PSD budeme používat API Aspose.PSD for Java. Podporuje vytváření, úpravy nebo manipulaci s PSD a několika dalšími podporovanými formáty souborů.

Třída PsdImage API umožňuje načítání, úpravy a ukládání souborů PSD. Poskytuje také funkce pro aktualizaci vlastností, přidávání vodoznaků, provádění grafických operací nebo převod jednoho formátu souboru na jiný.

Metoda PsdImage.AddRegularLayer umožňuje přidání nové běžné vrstvy. Metoda AddTextLayer(string, Rectangle) třídy PsdImage přidává do PSD novou vrstvu Text.

stáhněte si JAR API nebo přidejte následující konfiguraci pom.xml do Java aplikace založené na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>21.7</version>
</dependency>  

Přidejte novou vrstvu do PSD pomocí Java

Do souboru PSD můžeme přidat novou vrstvu podle následujících kroků:

 1. Nejprve načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
 2. Dále připravte objekt, který chcete přidat, například Obdélník.
 3. Poté zavolejte metodu addRegularLayer().
 4. Volitelně nastavte polohu vrstvy, například Nahoře, Vlevo, Vpravo a Dole.
 5. Poté přiřaďte objekt vrstvě pomocí metody saveArgb32Pixels().
 6. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat novou vrstvu do souboru PSD v Javě.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak vytvořit nové vrstvy v souboru PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\OneLayer.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddNewLayer.psd";

// Načtěte existující PSD
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Příprava dvou polí int
int[] data1 = new int[2500];
int[] data2 = new int[2500];

// Definujte obdélníky
Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, 50, 50);
Rectangle rect2 = new Rectangle(0, 0, 100, 25);

for (int i = 0; i < 2500; i++)
{
  data1[i] = -10000000;
  data2[i] = -10000000;
}

// Přidat vrstvu 1
Layer layer1 = im.addRegularLayer();
layer1.setLeft(25);
layer1.setTop(25);
layer1.setRight(75);
layer1.setBottom(75);
layer1.saveArgb32Pixels(rect1, data1);

// Přidat vrstvu 2
Layer layer2 = im.addRegularLayer();
layer2.setLeft(25);
layer2.setTop(150);
layer2.setRight(125);
layer2.setBottom(175);
layer2.saveArgb32Pixels(rect2, data2);

// Uložit PSD
im.save(exportPath);
Add-New-Layer-to-PSD-Programmatic-použití-Java

Přidejte novou vrstvu do PSD programově pomocí Java

Přidejte novou textovou vrstvu do PSD pomocí Java

Do souboru PSD můžeme přidat novou textovou vrstvu podle následujících kroků:

 1. Nejprve načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
 2. Dále definujte obdélník.
 3. Poté zavolejte metodu addTexLayer(). Jako argumenty bere textový vstup a obdélníkový objekt.
 4. Poté nastavte polohu vrstvy, například Nahoře, Vlevo, Vpravo a Dole.
 5. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat novou textovou vrstvu do souboru PSD v Javě.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak vytvořit nové vrstvy v souboru obrázku PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\sample.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddTextLayer.psd";

// Načtěte existující PSD
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Přidejte textovou vrstvu
Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, 100, 30);
TextLayer layer = im.addTextLayer("Welcome!", rect);

// Nastavte polohu vrstvy
layer.setLeft(10);
layer.setTop(25);

// Uložit PSD
im.save(exportPath);
Přidejte novou textovou vrstvu do PSD pomocí Java

Přidejte novou textovou vrstvu do PSD programově pomocí Java

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak:

 • vytvořit nový obrázek PSD;
 • vytvořit novou pravidelnou vrstvu;
 • vložte textovou vrstvu do PSD pomocí Java.

Kromě přidání nové vrstvy do PSD v Javě se můžete dozvědět více o Aspose.PSD pro Javu pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také