Prohlížeč souborů AI Otevřete soubor AI online

Narazili jste někdy na soubor AI a přemýšleli jste, jak jej otevřít? Soubory AI se používají v Adobe Illustratoru, oblíbeném editoru vektorové grafiky. Pro vytváření a úpravy grafiky je Illustrator vynikajícím nástrojem, ale jeho instalace pouze pro zobrazení jednoho souboru není vždy vhodná. Zde přichází na řadu prohlížeč souborů AI. V tomto příspěvku na blogu vám ukážeme, jak otevřít soubor AI online pomocí prohlížeče souborů AI. Tímto způsobem můžete prohlížet soubory AI bez instalace softwaru nebo obav z problémů s kompatibilitou.

Prohlížeč souborů AI online

Získejte přístup k našemu bezplatnému nástroji AI file viewer online ve svém webovém prohlížeči a prohlížejte si soubory AI bez instalace jakéhokoli softwaru.

Prohlížeč souborů AI – Jak otevřít soubor AI online

  • Přetáhněte nebo nahrajte svůj soubor AI.
  • Počkejte prosím, než se soubor nahraje a otevře.
  • Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhnete obrázek ve formátu PNG nebo JPG.
  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit další dokument otevřete a zobrazíte další soubor AI.

Jedná se o webový prohlížeč souborů AI, ke kterému lze přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Nástroj podporuje všechny verze souborů AI a zobrazuje obsah souboru, včetně grafiky, textu a vrstev. Tento prohlížeč souborů AI také nabízí několik dalších funkcí, jako je možnost přibližování a oddalování, otáčení obrázku a stahování souboru. Prohlížeč AI online je pohodlný a snadno použitelný nástroj.

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že všechny vstupní a výstupní soubory jsou automaticky vymazány po 24 hodinách, takže můžete systém používat s důvěrou.

AI File Viewer – příručka pro vývojáře

Aspose.PSD je výkonná knihovna, která umožňuje vývojářům pracovat se soubory AI v aplikacích .NET a Java. S Aspose.PSD můžete snadno načítat a upravovat soubory AI, extrahovat text a uložit obrázek v jiných formátech, jako je PSD, PNG a JPG. V následujících částech se naučíme, jak používat Aspose.PSD k vytvoření vlastní aplikace pro prohlížení souborů AI, která snadno otevírá a zobrazuje soubory AI.

AI File Viewer v C#

Můžeme snadno vyvinout aplikaci pro prohlížení souborů AI pro otevírání a prohlížení souborů AI pomocí Aspose.PSD for .NET podle následujících kroků:

  1. Nainstalujte Aspose.PSD for .NET do vaší aplikace.
  2. Načtěte soubor AI/PSD a uložte jej jako JPG pomocí úryvku kódu níže.
// Načíst existující soubor
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Určete možnosti JPEG
var options = new JpegOptions();
options.Quality = 80;
options.JpegLsAllowedLossyError = 10;

// Uložit jako JPG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToJpeg.jpg");

Všimněte si, že toto je pouze základní příklad toho, jak vytvořit jednoduchou aplikaci pro prohlížení souborů pomocí Aspose.PSD for .NET. Lze jej přizpůsobit a rozšířit o další funkce podle potřeby.

AI File Viewer v Javě

Podobně můžeme také vyvinout aplikaci pro prohlížení souborů AI pomocí Aspose.PSD for Java podle následujících kroků:

  1. Nainstalujte Aspose.PSD for Java do vaší aplikace.
  2. Otevřete soubor AI/PSD a uložte jej jako PNG pomocí fragmentu kódu níže.
// Načíst obrázek PSD
Image image = Image.load("C:\\Files\\sample.psd");
PsdImage psdImage = (PsdImage)image;

// Uložit jako PNG
psdImage.save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", new PngOptions());

AI File Viewer – Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD bez omezení hodnocení a vyvinout svůj vlastní prohlížeč souborů AI pro otevírání a převod souborů AI.

AI Viewer online – bezplatné výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o otevírání, prohlížení, převodu a manipulaci se soubory AI bez použití platforem Adobe a prozkoumat další funkce knihovny pomocí následujících zdrojů:

Závěr

V tomto článku se naučíme, jak otevřít soubory AI a prohlížet je online pomocí prohlížeče souborů AI. Také jsme viděli, jak otevřít soubory AI programově v C# a Java. Můžete také zkusit převést soubor AI do jiného formátu, například PDF nebo TIFF, pomocí nástroje pro převod souborů. S těmito možnostmi, které máte k dispozici, byste měli být schopni snadno otevírat a prohlížet soubory AI na vašem počítači. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také