Komprimovat PSD C#

Obrázky PSD mohou obsahovat mnoho vizuálních informací ve formě vrstev. Někdy může velikost souboru narůst až na stovky megabajtů, takže možná budete muset komprimovat obrázek PSD, abyste velikost souboru zmenšili. V souladu s tím článek pojednává o tom, jak komprimovat soubor PSD programově v C#.

C# API pro komprimaci souboru PSD Photoshop – instalace

Dozvěděli jsme se o vytvoření obrázku PSD programově pomocí Aspose.PSD for .NET API. Můžete také komprimovat obrázek PSD v C#. Jednoduše nakonfigurujte rozhraní API stažením jeho souboru DLL ze sekce New Releases nebo pomocí instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Programově zkomprimujte obrázek PSD v C#

Soubor PSD může obsahovat několik vrstev pro zobrazení textu, grafiky, vektorů atd. Obrázek PSD můžete komprimovat v jazyce C# podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní obrázek PSD pomocí třídy PsdImage.
  2. Inicializujte objekt třídy PsdOptions.
  3. Určete metodu komprese pomocí výčtu CompressionMethod.
  4. Nakonec uložte komprimovaný výstupní soubor PSD se zmenšenou velikostí souboru.

Následující fragment kódu ukazuje, jak programově komprimovat obrázek PSD v C#:

// Načtěte vstupní soubor PSD
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// Vytvořte instanci PsdOptions pro nastavení metody komprese
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Uložte komprimovaný soubor obrázku PSD
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

Prozkoumejte funkce API

Můžete prozkoumat sekci dokumentace a dozvědět se o mnoha dalších funkcích zahrnutých v API.

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Rozhraní API můžete vyhodnotit v plné kapacitě bez jakýchkoli omezení hodnocení, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste zkontrolovali, jak komprimovat obrázek PSD programově pomocí C#. Velikost souboru můžete zmenšit o dobrý poměr bez ztráty kvality obrazu. Navíc, pokud potřebujete prodiskutovat jakýkoli ze svých požadavků nebo obav, neváhejte nám napsat na fórum.

Viz také