Komprimujte soubor PSD online – bezplatný kompresor PSD

Měli jste někdy potíže s odesláním souboru PSD e-mailem, protože byl příliš velký? Nebo jste jej možná chtěli nahrát na webovou stránku, ale velikost souboru přesáhla maximální limit? Pokud ano, můžete se naučit komprimovat soubory PSD bez aplikace Adobe Photoshop. V tomto článku se budeme zabývat základy komprimace souborů PSD. Probereme také, jak zmenšit velikost souboru PSD online zdarma pomocí nejúčinnějšího nástroje pro kompresor PSD.

Compress PSD File Online - PSD Compressor

Získejte přístup k našemu bezplatnému nástroji pro kompresor PSD online ve svém webovém prohlížeči. Umožňuje vám zdarma zmenšit velikost obrazových souborů Photoshopu (PSD). Funguje tak, že komprimuje velikost obrázků v souboru PSD bez snížení jejich kvality. To může být užitečné pro zmenšení celkové velikosti souboru PSD a usnadnění sdílení nebo ukládání.

Jak komprimovat soubor PSD online?

 1. Přetáhněte nebo nahrajte soubor PSD.
 2. Počkejte prosím, než se soubor nahraje a otevře.
 3. Zaškrtněte možnost komprese PSD, kterou chcete použít.s
 4. Poté klikněte na tlačítko Komprimovat PSD.
 5. Nakonec se stáhne komprimovaný soubor PSD.

Jedná se o webový PSD kompresor a lze k němu přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Náš PSD kompresor umožňuje kompresi bezeztrátovou a ztrátovou metodou.

Systém můžete používat s důvěrou, protože všechny vstupní a výstupní soubory se automaticky vymažou po 24 hodinách.

Proč komprimovat soubor PSD?

PSD znamená „Photoshop Document“. Je to výchozí formát souboru pro ukládání dokumentů v aplikaci Adobe Photoshop. Soubory PSD jsou vrstvené a mohou obsahovat obrázky, text a efekty, jako jsou filtry a masky. Ve srovnání s jinými formáty obrazových souborů jsou obecně větší, protože uchovávají všechny tyto informace.

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít komprimovat soubor PSD:

 • Zmenšení velikosti souboru pro snazší sdílení prostřednictvím e-mailu nebo nahrávání na web
 • Chcete-li ušetřit místo na disku v počítači
 • Aby se se souborem lépe pracovalo ve Photoshopu, zvláště pokud máte pomalejší počítač nebo omezenou RAM

PSD Compressor – příručka pro vývojáře

Aspose.PSD je softwarová knihovna pro .NET a Java, která umožňuje prohlížet, upravovat, převádět a komprimovat soubory PSD. Vytvoření vlastní kompresorové aplikace pomocí Aspose.PSD je ideální způsob, jak optimalizovat a měnit velikost obrázků. Jedná se o výkonnou knihovnu pro zpracování obrazu, která poskytuje širokou škálu funkcí pro práci se soubory PSD, včetně komprese obrazu. V následujících částech se naučíte základní kroky pro vytvoření vlastní aplikace kompresoru PSD pomocí C# a Java.

Snižte velikost souboru PSD v C#

Velikost souboru PSD můžeme zmenšit jeho kompresí pomocí Aspose.PSD for .NET. Chcete-li komprimovat soubory PSD, postupujte podle následujících kroků:

 1. Nainstalujte Aspose.PSD for .NET do vaší aplikace.
 2. Načtěte a komprimujte soubor PSD pomocí níže uvedeného fragmentu kódu:
using Aspose.PSD;
using Aspose.PSD.FileFormats.Psd;
using Aspose.PSD.ImageOptions;

// Načtěte soubor PSD
Image image = Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Definujte metodu komprese
PsdOptions saveOptions = new PsdOptions();
saveOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Uložte komprimované PSD
image.Save("C:\\Files\\sample_compressed.psd");

Můžete si přečíst kompletní tutoriál o komprimování souborů PSD v C#.

Snižte velikost souboru PSD v Javě

Podobně můžeme komprimovat soubor PSD pomocí Aspose.PSD for Java podle následujících kroků:

 1. Nainstalujte Aspose.PSD for Java do vaší aplikace.
 2. Otevřete soubor PSD, komprimujte jej a uložte komprimovaný soubor pomocí fragmentu kódu uvedeného níže:
import com.aspose.psd.Graphics;
import com.aspose.psd.Image;
import com.aspose.psd.examples.Utils.Utils;
import com.aspose.psd.fileformats.psd.CompressionMethod;
import com.aspose.psd.fileformats.psd.PsdImage;
import com.aspose.psd.imageoptions.PsdOptions;

// Načtěte soubor PSD
PsdImage psdImage = (PsdImage)Image.load("C:\\Files\\sample.psd");

// Definujte metodu komprese
PsdOptions saveOptions = new PsdOptions();
saveOptions.setCompressionMethod(CompressionMethod.RLE);

// Uložte komprimované PSD
psdImage.save("C:\\Files\\sample_compressed.psd");

Můžete si přečíst kompletní tutoriál o komprimování souborů PSD v Javě.

PSD Size Reducer – Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD bez omezení hodnocení a vyvinout si vlastní PSD File Compressor pro kompresi souborů PSD.

Komprimujte soubor PSD online – bezplatné výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o komprimaci souborů PSD bez použití platforem Adobe a prozkoumat další funkce Aspose.PSD pomocí zdrojů uvedených níže:

Závěr

Komprese souborů PSD vám může pomoci ušetřit místo a usnadnit sdílení nebo nahrávání souborů. V tomto článku jsme se naučili, jak komprimovat soubory PSD pomocí online kompresoru PSD. Také jsme viděli, jak zmenšit velikost souboru PSD programově v C# a Javě. Můžete použít náš bezplatný kompresor PSD ke snížení velikosti souboru PSD nebo PSB bez omezení. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také