Aspose.PSD nyní podporuje formát souboru PSB. PSB (Photoshop Big file) je soubor velkého dokumentu Adobe Photoshop. Pouze několik uživatelů Adobe Photoshopu ví o existenci formátu souboru PSB, ale všichni znají formát souboru PSD. Formát PSB je podobný formátu PSD kromě toho, že PSB podporuje větší soubory, a to jak v rozměru obrazu, tak v celkové velikosti.

Formát souboru PSD je omezen na 30K x 30K pixelů, což je hlavní formát souboru používaný aplikací Adobe Photoshop. Na druhou stranu PSB podporují dokumenty až do 300 000 pixelů v libovolném rozměru, což bohatě stačí i pro grafické designéry, kteří často potřebují pracovat s ultra vysokým rozlišením. Soubor PSB podporuje vrstvy, efekty, filtry a všechny další funkce Adobe Photoshopu. Je také možné ukládat snímky HDR ve formátu souboru PSB.

Jak převést soubor PSB v C#

Pomocí Aspose.PSD můžete převést existující soubory PSB přímo do PSD, PDF, JPEG a několika dalších formátů bez jakékoli ztráty kvality. V tomto článku si ukážeme, jak můžete převést soubory PSB do jiných formátů.

Převést PSB do PDF v C#

Převod PSB do PDF je podobný převodu do JPEG, jak je uvedeno výše. API má třídu PdfOptions, která vám umožňuje exportovat soubor PSB do formátu PDF.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-psd/Aspose.PSD-for-.NET

string sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName))
{
  string outFileName = dataDir + "Simple.pdf";
  image.Save(outFileName, new PdfOptions());
}

Převést PSB na PSD v C#

Pomocí třídy PsdOptions můžete exportovat existující soubor PSB do formátu PNG. Následující fragment kódu ukazuje, jak převést PSB na PSD.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-psd/Aspose.PSD-for-.NET

string sourceFilePathPsb = dataDir + "2layers.psb";
string outputFilePathPsd = dataDir + "ConvertFromPsb.psd";
using (Image img = Image.Load(sourceFilePathPsb))
{
  var options = new PsdOptions((PsdImage)img) { PsdVersion = PsdVersion.Psd };
  img.Save(outputFilePathPsd, options);
}

Převést PSB na JPEG v C#

Existující soubor PSB můžete exportovat do JPEG pomocí Aspose.PSD. API má třídu JpegOptions, která vám umožňuje převádět PSB na JPEG.

Následující kód ukazuje převod PSB na JPEG pomocí C#.

// Úplné příklady a datové soubory najdete na https://github.com/aspose-psd/Aspose.PSD-for-.NET

 string[] sourceFileNames = new string[] { 
  //Testovací soubory s vrstvami
  "Little",
  "Simple",
  //Testovací soubory bez vrstev
  "psb",
  "psb3"
};
 var options = new PsdLoadOptions();
 foreach (var fileName in sourceFileNames)
 {
   var sourceFileName = dataDir + fileName + ".psb";
   using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName, options))
   {
     // Všechny soubory jpeg a psd musí být čitelné
     image.Save(dataDir + fileName + "_output.jpg", new JpegOptions() { Quality = 95 });
     image.Save(dataDir + fileName + "_output.psb");
   }
}

Pro více informací prosím navštivte Příručku pro vývojáře, kde najdete kompletní referenci o tom, co můžete dodat pomocí Aspose.PSD API. Můžete se také podívat na další příklady na Github.