PSB do PDF JPG PSD

Soubory PSB mohou ukládat obrovské obrázky velkých rozměrů a velkých velikostí souborů. Soubor PSB můžete převést na dokument PDF, obrázek JPEG nebo soubor PSD pomocí C#. Tento článek vysvětlí, jak převést soubory PSB do různých formátů souborů:

PSB File Converter – instalace C# API

Aspose.PSD for .NET API lze použít k vytváření, úpravám nebo manipulaci s populárními formáty obrázků. Rozhraní API můžete nainstalovat stažením souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Převeďte PSB na soubor PDF programově pomocí C#

Soubor PSB můžete převést na PDF pomocí následujících kroků:

 1. Zadejte cestu pro vstupní soubor PSB.
 2. Načtěte vstupní soubor PSB pomocí třídy Image.
 3. Převeďte PSB na soubor PDF pomocí třídy PdfOptions.

Níže uvedený kód ukazuje, jak převést PSB na soubor PDF programově pomocí C#:

// Zadejte cestu pro vstupní soubor PSB
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Načtěte vstupní soubor PSB 
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Převést PSB do PDF souboru
image.Save(dataDir + "Simple_output.pdf", new Aspose.PSD.ImageOptions.PdfOptions());

Programově převést PSB na JPEG obrázek v C#

Pomocí API můžete převést soubor PSB na rastrový obrázek. Při převodu souboru PSB na obrázek JPG postupujte podle následujících kroků:

 1. Zadejte vstupní cestu pro soubor PSB.
 2. Načtěte vstupní soubor PSB pomocí instance PsdLoadOptions.
 3. Inicializujte objekt třídy JpegOptions.
 4. Převeďte obrazový soubor PSB na JPG.

Následující kód vysvětluje, jak převést soubor PSB na obrázek JPEG programově pomocí C#:

// Zadejte vstupní cestu pro soubor PSB
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Načíst vstupní soubor PSB
Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions options = new Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName, options);

// Inicializujte objekt třídy JpegOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions jpgoptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions();
jpgoptions.Quality = 95;

// Převeďte obrazový soubor PSB na JPG
image.Save("Simple_output.jpg", jpgoptions);

Převod souborů PSB na PSD programově pomocí C#

Soubor PSB můžete převést na PSD pomocí následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor PSB metodou Load.
 2. Inicializujte objekt třídy PsdOptions.
 3. Převeďte soubor PSB na soubor PSD metodou Save.

Níže uvedený kód vysvětluje, jak převést soubor PSB na PSD programově v C#:

// Zadejte cestu pro vstupní soubor PSB
String sourceFileName = "2layers.psb";

// Načíst vstupní soubor PSB    
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Inicializujte instanci třídy PsdOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions options = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions();
options.FileFormatVersion = FileFormatVersion.Psd;

// Převést PSB na PSD soubor
image.Save("ConvertFromPsb_out.psd", options);

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci pro testování API v plné kapacitě.

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak převést soubor PSB do formátu PDF, JPEG nebo PSD programově pomocí C#. Jednoduše nakonfigurujte API v prostředí .NET Framework a začněte převádět soubory podle svých požadavků. Kromě toho můžete další funkce prozkoumat na Dokumentaci. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na Free Support Forum.

Viz také