Převést PSD na JPG v C#

Hledáte způsob, jak převést soubory PSD do formátu JPG bez použití Adobe Photoshop? Pokud ano, jste na správném místě. V tomto článku vám ukážeme, jak převést PSD na JPG v C# pomocí několika jednoduchých kroků.

Formát souboru Adobe Photoshop je známý jako PSD. V souboru Adobe jsou možné vrstvy, vektorové obrázky, rastrové obrázky, text a další typy dat. Kromě toho podporuje formáty barevného kódování ve stupních šedi, CMYK a RGB. V PSD mohou vrstvy obsahovat velké množství dat. Abyste mohli svou práci sdílet online, budete chtít převést obrázky PSD do formátu JPG, což je nejběžnější formát pro digitální obrázky.

JPG, také známý jako JPEG, je typ obrazového formátu, který k ukládání obrázků používá ztrátovou kompresi. Běžně se používá pro publikování na webu pro zmenšení velikosti obrázku při zachování kvality obrázku. Obrázky Adobe Photoshop PSD můžeme snadno programově převést do formátu JPG. Pojďme tedy začít!

V tomto článku se budeme zabývat následujícími tématy:

  1. C# PSD to JPG/JPEG Converter API
  2. Kroky pro převod PSD na JPG
  3. Převést PSD na JPG pomocí C#

C# PSD to JPG/JPEG Converter API

Pro převod souborů PSD na obrázky JPG budeme používat API Aspose.PSD for .NET. Rozhraní API poskytuje snadný způsob, jak vytvářet, číst, upravovat a převádět soubory PSD a PSB, aniž byste potřebovali Adobe Photoshop. Kromě vytváření a úprav souborů aplikace Photoshop můžete pomocí rozhraní API aktualizovat vlastnosti vrstvy, přidávat vodoznaky, provádět grafické operace nebo převádět soubory mezi podporované formáty souborů.

Třída Image rozhraní API je základní třídou pro všechny typy obrázků. Třída PsdImage API umožňuje načítání, úpravy a ukládání souborů PSD. Poskytuje metodu Save(string, ImageOptionsBase), která uloží PSD do určeného umístění souboru v zadaném formátu souboru podle možností uložení. Rozhraní API poskytuje třídu JpegOptions pro specifikaci možností vytvoření formátu souboru JPEG.

Prosím buď stáhněte si DLL rozhraní API, nebo jej nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Jak převést obrázek PSD do JPG

Jakýkoli soubor PSD můžeme snadno převést do obrazového formátu JPG podle následujících kroků:

  • Načtěte soubor PSD.
  • Určete možnosti JPEG.
  • Uložit PSD jako JPEG.

Následující část popisuje, jak převést tyto kroky do kódu C# a exportovat soubor PSD do formátu JPG.

Převést PSD na JPG pomocí C#

Soubory PSD můžeme převést na obrázky JPG podle následujících kroků:

  1. Nejprve načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
  2. Potom inicializujte objekt třídy JpegOptions.
  3. Poté zadejte možnosti JPEG, jako je kvalita, JpegLsAllowedLossyError atd.
  4. Nakonec zavolejte metodu Save(). Jako argumenty bere cestu k výstupnímu souboru a JpegOptions.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG v C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG.
// Načtěte existující soubor PSD
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Určete možnosti JPEG
var options = new JpegOptions();
options.Quality = 80;
options.JpegLsAllowedLossyError = 10;

// Uložit PSD jako JPEG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToJpeg.jpg", options);
Zdroj PSD

Zdroj PSD

Převést PSD na JPG pomocí C#

Převedené JPG

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD pro .NET bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést PSD na JPG v C#. Také jsme viděli, jak programově specifikovat možnosti JPEG. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.PSD pro .NET pomocí dokumentace a prozkoumat různé funkce podporované rozhraním API. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také