Převést PSD na JPG v Javě

PSD (Photoshop Document) je hlavní formát souboru používaný v Adobe Photoshopu pro obrázky, jako jsou loga a brožury. Návrháři mohou v programu uložit vrstvy Photoshopu jako obrázky JPG. V určitých případech však může být nutné převést soubory PSD na obrázky JPG programově. Tento článek vám ukáže, jak převést PSD na JPG v Javě.

Tento článek se zabývá následujícími tématy:

 1. Java Library pro převod PSD do JPG
 2. Převést PSD na JPG pomocí Java
 3. Převést PSD na JPG s možnostmi
 4. Vyzkoušejte PSD do JPG online
 5. Bezplatné výukové zdroje

Java Library pro převod PSD do JPG

Pro převod vrstev PSD na obrázky JPG použijeme Aspose.PSD for Java. Umožňuje vývojářům snadno manipulovat s formáty souborů Adobe Photoshop. Tento výkonný nástroj umožňuje aplikacím Java snadno načítat, číst a upravovat soubory PSD a PSB. Bez nainstalovaného Adobe Photoshopu můžete měnit vlastnosti vrstvy, přidávat vodoznaky, otáčet, měnit měřítko, vykreslovat a převádět soubory PSD do jiných podporovaných formátů. Pokusit se!

Prosím stáhněte si JAR API nebo přidejte následující konfiguraci pom.xml do Java aplikace založené na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>23.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Převeďte PSD na JPG pomocí Java

Nyní můžeme snadno převést PSD na JPG v Javě podle následujících kroků:

 1. Načtěte soubor PSD jako obrázek pomocí metody Image.load().
 2. Inicializujte objekt třídy JpegOptions.
 3. Volitelně zadejte možnosti JPG.
 4. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG v Javě.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG.
// Načtěte existující soubor PSD
PsdImage image =(PsdImage)Image.load("C:\\Files\\sample-layers.psd");

// Určete možnosti JPEG
JpegOptions options = new JpegOptions();

// Zavolejte metodu uložení, zadejte výstupní cestu a 
// možnosti exportu pro převod souboru PSD na JPG.
image.save("C:\\Files\\PsdToJpeg.jpg", options);

Převést PSD na JPG s možnostmi

Při převodu PSD na JPG můžeme určit různé možnosti zatížení PSD a převodu JPG podle následujících kroků:

 1. Načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
 2. Inicializujte objekt třídy JpegOptions.
 3. Poté zadejte možnosti JPG, jako je setQuality, setJpegLsAllowedLossyError atd.
 4. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG s možnostmi v Javě.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PSD na JPG.
// Načtěte existující soubor PSD
PsdImage image =(PsdImage)Image.load("C:\\Files\\sample-layers.psd");

// Určete možnosti JPEG
JpegOptions options = new JpegOptions();
options.setQuality(80);
options.setJpegLsAllowedLossyError(10);

// Zavolejte metodu uložení, zadejte výstupní cestu a 
// možnosti exportu pro převod souboru PSD na JPG.
image.save("C:\\Files\\PsdToJpeg.jpg", options);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD pro Javu bez omezení hodnocení.

Online převodník PSD do JPG

Soubory PSD můžete také převést na JPG pomocí tohoto bezplatného online nástroje PSD to JPG Converter vyvinutého pomocí výše uvedeného API.

Java PSD to JPG Converter – výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o čtení, manipulaci a převodu souborů PSD programově. Prozkoumejte další funkce knihovny pomocí následujících zdrojů:

Závěr

Weboví vývojáři a grafici často převádějí soubory PSD do JPG. Tento blogový příspěvek vám ukázal, jak toho snadno a efektivně dosáhnout v Javě. Ať už pracujete na osobním projektu nebo na rozsáhlé webové aplikaci, schopnost plynule převádět PSD do JPG v Javě bude neocenitelnou dovedností ve vaší sadě nástrojů. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také