PSD na obrázek C# 2

Photoshop Document (PSD) je dobře známý formát souboru používaný Adobe Photoshopem pro ukládání dat ve formě vrstev. Vrstvy se spojí dohromady, aby se získala požadovaná kresba nebo obrázky. Adobe Photoshop umožňuje návrhářům exportovat vrstvy PSD jako jeden obrázek ve formě PNG, JPG, GIF, TIFF a dalších formátů.

V případě, že chcete implementovat funkci převodu nebo exportu souborů PSD do formátů rastrových obrázků bez Photoshopu, určitě budete hledat nějakou automatizaci. Pro takový případ předvedu, jak převést PSD do PDF, JPG, PNG, BMP nebo jiných formátů rastrových obrázků programově pomocí C#. Dále se také dozvíte, jak převést nebo exportovat požadovanou vrstvu/skupinu vrstev v PSD. Tento článek popisuje následující převody PSD v C#:

 • PSD do JPG
 • PSD do PNG
 • PSD na BMP
 • PSD na TIFF
 • PSD na GIF
 • PSD na JP2
 • PSD do PDF
 • PSD vrstva/skupina vrstev k obrázku

C# PSD Converter API - Aspose.PSD for .NET

Pro převod PSD do PDF a obrazových formátů využijeme schopnosti Aspose.PSD for .NET, což je jednoduché a snadno použitelné rozhraní .NET API pro manipulaci a převod souborů Photoshopu (PSD). Kromě funkcí převodu vám rozhraní API také umožňuje vytvářet a upravovat soubory PSD aplikace Photoshop, aktualizovat vlastnosti vrstvy, vkládat vodoznaky a provádět různé operace související s grafikou se soubory PSD. Aspose.PSD for .NET lze nainstalovat z NuGet a také stáhnout jako DLL ze sekce Downloads.

Převést PSD na JPG v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek JPG v C#:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PSD na JPG v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy JpegOptions
	JpegOptions jpegOptions = new JpegOptions();
	jpegOptions.Quality = 100;
	// Převést PSD na JPG
	image.Save("PSD-to-JPG.jpeg", jpegOptions);
}

Soubor PSD

PSD do JPG

Převedený obrázek JPG

PSD do PNG

Převést PSD na PNG v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek PNG v C#:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PSD na PNG v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy PngOptions
	PngOptions pngOptions = new PngOptions();
	// Převést PSD na PNG
	image.Save("PSD-to-PNG.PNG", pngOptions);
}

Převést PSD na BMP v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek BMP v C#:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PSD na BMP v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy BmpOptions
	BmpOptions options = new BmpOptions();
	// Převést PSD na BMP
	image.Save("PSD-to-BMP.bmp", options);
}

Převést PSD na TIFF v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek TIFF v C#:

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PSD na TIFF v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy TiffOptions
	TiffOptions options = new TiffOptions(FileFormats.Tiff.Enums.TiffExpectedFormat.Default);
	// Převést PSD na Tiff
	image.Save("PSD-to-Tiff.tiff", options);
}

Převést PSD na GIF v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek GIF v C#:

Následující ukázka kódu převede soubor PSD na GIF v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy GifOptions
	GifOptions options = new GifOptions();
	// Převést PSD na GIF
	image.Save("PSD-to-GIF.gif", options);
}

Převést PSD na JP2 v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na obrázek JP2 v C#:

Následující ukázka kódu převede soubor PSD na JP2 v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy Jpeg2000Options
	Jpeg2000Options options = new Jpeg2000Options();
	// Převést PSD na JP2
	image.Save("PSD-to-JP2.jp2", options);
}

Převést PSD do PDF v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru PSD na dokument PDF v C#:

Následující ukázka kódu převede soubor PSD na dokument PDF v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Vytvořte instanci třídy PdfOptions
	PdfOptions options = new PdfOptions();
	// Převést PSD do PDF
	image.Save("PSD-to-PDF.PDF", options);
}

Převést vrstvu nebo skupinu vrstev PSD v C#

Můžete také převést určitou vrstvu nebo skupinu vrstev v souboru PSD do formátů rastrových obrázků (JPG, PNG atd.). Následují kroky k provedení této operace.

 • Vytvořte objekt třídy PsdImage a načtěte soubor PSD.
 • Přístup k vrstvě nebo skupině vrstev pomocí pole PsdImage.Layers.
 • Vykreslete vrstvu jako obrázek.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést skupinu vrstev PSD na PNG v C#.

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	LayerGroup formats = (LayerGroup)image.Layers[1]; 
	formats.Save("formats.png", new PngOptions()); 
	Console.ReadKey();
}

Další informace o Aspose.PSD for .NET

Více o Aspose.PSD for .NET můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Související články