Převést PSD na PNG v C#

PSD(Photoshop Document) je nativní formát obrazového souboru pro Adobe Photoshop. Soubory PSD se běžně používají k vytváření log, brožur a dalších obrázků. Návrháři mohou exportovat vrstvy Photoshopu jako obrázky PNG v Adobe Photoshopu. Můžeme programově převádět nebo exportovat soubory PSD do obrázků PNG bez Photoshopu. V tomto článku se naučíme, jak převést PSD na PNG v C#.

Tento článek bude obsahovat následující témata:

 1. C# PSD to PNG Converter API
 2. Kroky pro převod PSD na PNG
 3. Převést PSD na PNG pomocí C#

C# PSD to PNG Converter API

Pro převod souborů PSD na obrázky PNG budeme používat API Aspose.PSD for .NET. Rozhraní API umožňuje snadnou manipulaci s formáty souborů Adobe Photoshop. Umožňuje také aplikacím .NET načítat a číst soubory PSD a PSB. Je možné aktualizovat vlastnosti vrstvy, přidávat vodoznaky, otáčet, měnit měřítko, vykreslovat a převádět PSD a řadu dalších podporovaných formátů souborů, aniž byste museli instalovat Adobe Photoshop.

Třída Image rozhraní API je základní třídou pro všechny typy obrázků. Třída PsdImage API umožňuje načítání, úpravy a ukládání souborů PSD. Poskytuje metodu Save(string, ImageOptionsBase), která uloží PSD do určeného umístění souboru v zadaném formátu souboru podle možností uložení. API poskytuje třídu PsdLoadOptions pro specifikaci možností načítání PSD. Třída PngOptions poskytuje možnosti vytvoření formátu souboru PNG.

Prosím buď stáhněte si DLL API, nebo jej nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Jak převést PSD do PNG

Jakýkoli soubor PSD můžeme snadno převést na formát obrázku PNG podle následujících kroků:

 • Definujte možnosti zatížení PSD.
 • Načtěte soubor PSD.
 • Zadejte možnosti uložení PNG.
 • Uložit PSD jako PNG.

Následující část popisuje, jak převést tyto kroky do kódu C# a exportovat soubor PSD do formátu PNG.

Převést PSD na PNG pomocí C#

Soubory PSD můžeme převést na obrázky PNG podle následujících kroků:

 1. Nejprve vytvořte instanci třídy PsdLoadOptions.
 2. Poté zadejte možnosti načtení, jako je ReadOnlyMode.
 3. Dále načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
 4. Potom inicializujte objekt třídy PngOptions.
 5. Poté zadejte možnosti PNG, jako je ColorType, Progressive, CompressionLevel atd.
 6. Nakonec uložte výstupní soubor pomocí metody Save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na PNG v C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PSD na PNG.
// Zadejte možnosti načíst
var loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.ReadOnlyMode = true;

// Načtěte soubor PSD 
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd", loadOptions);

// Zadejte možnosti PNG
var options = new PngOptions();
options.ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha;
options.Progressive = true;
options.CompressionLevel = 9;

// Uložte obrázek jako PNG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", options);
Zdroj PSD

Zdroj PSD

Převést PSD na PNG pomocí C#

Převedené PNG

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD pro .NET bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak:

 • načíst existující soubor PSD;
 • specifikovat možnosti zatížení PSD a PNG;
 • uložit PSD jako PNG pomocí C#.

Kromě převodu PSD na PNG v C# se můžete dozvědět více o Aspose.PSD pro .NET pomocí dokumentace a prozkoumat různé funkce podporované rozhraním API. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také