Převést PSD na PNG v Javě

PSD (Photoshop Document) slouží jako primární formát obrazového souboru pro Adobe Photoshop. Je široce používán při navrhování log, brožur a různých dalších obrázků. Návrháři mohou exportovat vrstvy Photoshopu jako obrázky PNG v Adobe Photoshopu. Můžeme programově převádět nebo exportovat soubory PSD do obrázků PNG bez Photoshopu. V tomto článku se naučíme, jak převést PSD na PNG v Javě.

Tento článek se zabývá následujícími tématy:

 1. Java PSD to PNG Converter API
 2. Převést PSD na PNG pomocí Java
 3. Převést PSD na PNG s možnostmi
 4. Vyzkoušejte PSD do PNG online
 5. Bezplatné výukové zdroje

Java PSD to PNG Converter API

Pro převod souborů PSD na obrázky PNG budeme používat Aspose.PSD for Java API. Aspose.PSD for Java nám umožňuje snadno manipulovat s formáty souborů Adobe Photoshop. Tento výkonný nástroj umožňuje aplikacím Java bez námahy načítat a číst soubory PSD a PSB. Poskytuje možnost upravovat vlastnosti vrstev, aplikovat vodoznaky, otáčet, měnit měřítko, vykreslovat a převádět soubory PSD, stejně jako několik dalších podporovaných formátů, to vše bez nutnosti instalace Adobe Photoshop.

Prosím stáhněte si JAR API nebo přidejte následující konfiguraci pom.xml do Java aplikace založené na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Převeďte PSD na PNG pomocí Java

PSD můžeme převést na PNG v Javě podle následujících kroků:

 1. Načtěte soubor PSD jako obrázek pomocí metody Image.load().
 2. Inicializujte objekt třídy PngOptions.
 3. Volitelně zadejte možnosti PNG.
 4. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na PNG v Javě.

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
Image image = Image.load("C:\\Files\\sample-layers.psd");

// Vytvořte instanci třídy PngOptions
PngOptions pngOptions = new PngOptions();

// Zavolejte metodu uložení, zadejte výstupní cestu a
// možnosti exportu pro převod souboru PSD do formátu souboru PNG.
image.save("C:\\Files\\PSD-to-PNG.png", pngOptions);
Zdroj PSD

Zdroj PSD

Převedené PNG

Převedeno PSD do PNG

Převést PSD na PNG pomocí možností

Při převodu PSD na PNG můžeme určit různé možnosti načítání PSD a převodu PNG podle následujících kroků:

 1. Vytvořte instanci třídy PsdLoadOptions.
 2. Zadejte možnosti načtení, jako je setReadOnlyMode, setLoadEffectsResource atd.
 3. Načtěte soubor PSD jako PsdImage pomocí třídy Image.
 4. Inicializujte objekt třídy PngOptions.
 5. Poté zadejte možnosti PNG, jako je ColorType, Progressive, CompressionLevel atd.
 6. Nakonec výstupní soubor uložte pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést PSD na PNG s možnostmi v Javě.

// Zadejte možnosti načítání PSD
PsdLoadOptions loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.setLoadEffectsResource(true);
loadOptions.setUseDiskForLoadEffectsResource(true);

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
PsdImage image =(PsdImage)Image.load("C:\\Files\\sample-layers.psd",loadOptions); 

// Vytvořte instanci třídy PngOptions
PngOptions pngOptions = new PngOptions();

// Zadejte možnosti PNG
pngOptions.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
pngOptions.setProgressive(true);
pngOptions.setCompressionLevel(9);

// Zavolejte metodu uložení, zadejte výstupní cestu a
// možnosti exportu pro převod souboru PSD do formátu souboru PNG.
image.save("C:\\Files\\PSD-to-PNG.png", pngOptions);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet Aspose.PSD pro Javu bez omezení hodnocení.

Převést PSD na PNG online

Vyzkoušejte prosím následující bezplatný online převod PSD na PNG vyvinutý pomocí výše uvedeného API.

Java PSD to PNG Converter – výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o čtení, manipulaci a převodu souborů PSD programově. Prozkoumejte další funkce knihovny pomocí následujících zdrojů:

Závěr

Tento článek nabízí podrobný návod, jak efektivně převádět soubory PSD na obrázky PNG. Pečlivým dodržováním uvedených kroků a úpravou úryvků kódu tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, můžete efektivně převést PSD na PNG v Javě. V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také