PSD do TIFF csharp

Obrázky PSD se běžně používají k návrhu grafiky. V určitých situacích může být nutné převést soubor PSD na obrázek TIFF pro zobrazení náhledu obsahu v různých systémových prostředích. Následující části vysvětlují scénáře převodu PSD:

Převodník obrázků PSD na TIFF – Instalace C# API

Aspose.PSD for .NET API podporuje práci s PSD a několika dalšími formáty souborů. Rozhraní API můžete nakonfigurovat stažením souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Programově převést PSD na TIFF pomocí C#

Soubor PSD můžete převést na obrázek TIFF podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní obrázek PSD s třídou Image.
  2. Inicializujte objekt třídy TiffOptions.
  3. Převeďte obrázek PSD na soubor TIFF pomocí metody Save.

Níže uvedený úryvek kódu ukazuje, jak převést obrázek PSD na obrázek TIFF programově v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// Vytvořte instanci třídy TiffOptions
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// Převést PSD na Tiff
image.Save("PSD-to-Tiff.tiff", options);

Převést PSD na TIFF obrázek s kompresí v C#

Můžete ovládat soubor PSD na obrázek TIFF zadáním různých možností. Například vlastnosti palety, fotometrie nebo komprese pro výstupní soubor TIFF. Níže uvedené kroky ukazují, jak převést obrázek PSD na obrázek TIFF s kompresí:

  1. Načtěte vstupní obrázek PSD s třídou Image.
  2. Vytvořte instanci objektu třídy TiffOptions.
  3. Nastavte komprese, fotometrické a další možnosti.
  4. Uložte výstupní komprimovaný obrázek TIFF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést obrázek PSD na komprimovaný obrázek TIFF programově v C#:

// Načtěte existující obrázek PSD jako obrázek
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// Vytvořte instanci třídy TiffOptions
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// Nastavte kompresi, fotometrický režim a paletu odstínů šedé
options.Compression = TiffCompressions.Lzw;
options.Photometric = TiffPhotometrics.Palette;
options.Palette = ColorPaletteHelper.Create4BitGrayscale(true);

// Převeďte PSD na TIFF s kompresí
image.Save("PSD-to-Tiff-Compression.tiff", options);

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Rozhraní API můžete hodnotit bez jakýchkoli omezení, když si vyžádáte bezplatnou zkušební licenci.

Závěr

Na závěr jste prozkoumali, jak převést obrázek PSD na obrázek TIFF. Navíc jste se naučili, jak vytvořit soubor TIFF s kompresí pomocí C#. Dále se prosím podívejte na dokumentaci a zkontrolujte další funkce nabízené rozhraním API. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také