Vytvořit vrstvu obrázků PSD C#

Soubory PSD se používají k vytváření obrázků pomocí různých vrstev obsahujících tvary, text, efekty atd. Možná budete muset vytvořit obrázek PSD programově ve svých aplikacích. V souladu s takovými scénáři zpracování obrazu tento článek popisuje, jak vytvořit obraz PSD programově v C#.

C# API pro vytvoření obrazu PSD – instalace

Aspose.PSD for .NET API podporuje vytváření, úpravy nebo manipulaci s PSD a několika dalšími podporované formáty souborů. Rozhraní API můžete nakonfigurovat stažením jeho souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí následujícího příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Vytvořte obrázek PSD pomocí C#

Soubor PSD může obsahovat jednu nebo více vrstev. Například vrstva textu, vrstva obrázku, vrstva tvarů atd. V tomto příkladu přidáme tvary jako obdélník a elipsa a také textovou vrstvu pro demonstraci. Chcete-li vytvořit obrázek PSD pomocí C#, musíte provést následující kroky:

  1. Vytvořte nový obrázek pomocí třídy PsdImage.
  2. Vymažte obrazová data a přidejte kresbu obdélníku a elipsy.
  3. Přidejte textovou vrstvu s libovolným textovým řetězcem.
  4. Zapište výstupní soubor PSD pomocí metody Save.

Následující fragment kódu vysvětluje, jak programově vytvořit obrázek PSD v C#:

// Vytvořte nový obrázek od začátku
PsdImage image = new PsdImage(450, 450);

// Vyplňte data obrázku
Graphics graphics = new Graphics(image);
graphics.Clear(Color.White);

// Nakreslete obdélník
graphics.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.Blue)), new Rectangle(10, 30, 80, 40));

// Nakreslete tvar elipsy zadáním objektu Pen, barvy a souřadnic
graphics.DrawEllipse(new Pen(new SolidBrush(Color.Red)), new Rectangle(60, 80, 130, 90));

// Přidejte textovou vrstvu
image.AddTextLayer("Sample text", new Rectangle(150, 220, 100, 130));

// Uložit výstupní soubor PSD
image.Save("CreatePSD.psd");

Prozkoumejte funkce API

Můžete se podívat na dokumentaci a zkontrolovat několik dalších funkcí nabízených rozhraním API.

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Rozhraní API můžete vyhodnotit v plné kapacitě bez jakýchkoli omezení hodnocení, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak vytvořit obrázek PSD programově pomocí C#. Prozkoumali jste, jak nakreslit obdélník a elipsu zadáním souřadnic a barvy tvarů. Podobně je k obrázku PSD také přidána textová vrstva, která vysvětluje, jak jednoduše můžete tyto funkce integrovat do aplikací pro zpracování obrázků. Kromě toho nás v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také