Sloučit vrstvy v PSD C#

Obrázky PSD se běžně používají k vytváření log, brožur a dalších obrázků, kde soubory PSD obsahují několik vrstev. V určitých situacích může být nutné s vrstvami manipulovat, jako je sloučit nebo sloučit vrstvy v souboru PSD. Tento článek popisuje, jak sloučit nebo sloučit vrstvy v souboru PSD programově v C#:

C# API pro sloučení nebo sloučení vrstev v obrázku PSD

Aspose.PSD for .NET API podporuje vytváření, úpravy nebo manipulaci s PSD a několika dalšími podporované formáty souborů. Rozhraní API můžete snadno nainstalovat stažením souboru DLL ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Sloučit vrstvy v obrázku PSD pomocí C#

Vrstvy v obrázku PSD můžete sloučit pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní obrázek PSD pomocí třídy Image.
  2. Zavolejte metodu FlattenImage.
  3. Zapište výstupní soubor pomocí metody Save.

Následující fragment kódu vysvětluje, jak sloučit vrstvy v obrázku PSD programově v C#:

// Načíst vstupní obrázek PSD
PsdImage im = (PsdImage)(Aspose.PSD.Image.Load("Test.psd"));

// Vyrovnejte všechny vrstvy obrázku PSD
im.FlattenImage();

// Uložit výstupní obrázek PSD
im.Save("Flatten.psd");

Sloučit vrstvy v souboru PSD pomocí C#

Dvě nebo více vrstev v souboru PSD můžete sloučit podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní obrázek PSD pomocí třídy Image.
  2. Přečtěte si vrstvy ze souboru PSD.
  3. Sloučit vrstvy pomocí metody MergeLayers.
  4. Nastavte sloučené vrstvy a uložte výstupní soubor.

Následující fragment kódu vysvětluje, jak sloučit vrstvy v souboru PSD pomocí C#:

String exportPath = "LayersMerged.psd";

// Načtěte vstupní obrázek PSD
PsdImage im = (PsdImage)(Image.Load("Test.psd"));

// Přečtěte si vrstvy ze souboru PSD
Layer bottomLayer = im.Layers[0];
Layer middleLayer = im.Layers[1];
Layer topLayer = im.Layers[2];

// Sloučit vrstvy PSD
Layer layer1 = im.MergeLayers(bottomLayer, middleLayer);
Layer layer2 = im.MergeLayers(layer1, topLayer);

// Nastavte sloučené vrstvy
im.Layers = new Layer[] { layer2 };

// Uložit výstupní obrázek PSD se sloučenými vrstvami
im.Save(exportPath);

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Rozhraní API můžete vyhodnotit v plné kapacitě bez jakýchkoli omezení hodnocení, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak sloučit nebo sloučit vrstvy v obrázku PSD programově pomocí C#. Tyto funkce mohou být užitečné ve scénářích, jako když nechcete upravitelné soubory s nikým sdílet, abyste se vyhnuli jakýmkoli změnám. Kromě toho se prosím podívejte na dokumentaci, kde se dozvíte různé funkce podporované rozhraním API. V případě jakýchkoliv obav nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také