Gaussovské rozostření C# csharp

Gaussovské rozostření se obvykle používá k vyhlazení obrázků nebo ke snížení šumu. Tento filtr je často používán aplikacemi pro zpracování obrazu. V určitých případech možná budete muset ve svých aplikacích pracovat s filtrem Gaussova rozostření. V souladu s tím tento článek popisuje, jak programově v C# použít filtr Gaussova rozostření na obrázky.

Práce s filtrem Gaussian Blur Filter – Instalace C# API

Musíte nakonfigurovat Aspose.PSD for .NET API buď stažením jeho souboru DLL ze stránky Downloads, nebo pomocí instalačního příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Aplikujte Gaussian Blur Filter na obrázek programově v C#

Obraz můžete vyhladit snížením šumu pomocí gaussovského filtru. Chcete-li na snímky použít filtr gaussovského rozostření, postupujte podle následujících kroků.

 • Nejprve načtěte vstupní soubor pomocí třídy Image.
 • Inicializujte objekt třídy GaussianBlurSmartFilter.
 • Nastavte různé charakteristiky a použijte filtr rozostření.
 • Nakonec uložte výstupní obrazový soubor.

Níže uvedená ukázka kódu vysvětluje, jak programově použít filtr Gaussova rozostření na obrázek v C#:

string sourceFile = "layers.psd";
string outputPsd = "out_test.psd";
string outputPng = "out_test.png";

using (var image = (PsdImage)Image.Load(sourceFile))
{
  SmartObjectLayer smartLayer = (SmartObjectLayer)image.Layers[1];
  Layer maskLayer = image.Layers[2];
  Layer regularLayer = image.Layers[3];

  // Použijte filtr Gaussova rozostření
  GaussianBlurSmartFilter gaussianBlur = new GaussianBlurSmartFilter();
  gaussianBlur.Radius = 10;
  gaussianBlur.Opacity = 50;

  // Použít filtr na SmartObject
  gaussianBlur.Apply(smartLayer);
  smartLayer.SmartFilters.UpdateResourceValues();
  smartLayer.UpdateModifiedContent();

  // Použijte filtr na masku vrstvy
  gaussianBlur.ApplyToMask(maskLayer);

  // Aplikujte filtr na vrstvu
  gaussianBlur.Apply(regularLayer);

  // Uložte výstup jako obrázek PSD a PNG
  image.Save(outputPsd);
  image.Save(outputPng, new ImageOptions.PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha });
}

Náhled ukázkového vstupu

Vstupní Gaussův filtr C#

Náhled ukázkového výstupu

Výstup Gaussian Blur C# .NET

Prozkoumejte funkce API

Pro manipulaci se soubory PSD je podporováno mnoho dalších inteligentních filtrů a operací. Pro více informací můžete navštívit prostor dokumentace.

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci a otestovat API v jeho plné kapacitě.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak aplikovat Gaussův filtr na obrázek programově pomocí C#. Tento filtr můžete také použít k detekci hran nebo k vytvoření efektu vrženého stínu spolu s mnoha dalšími způsoby použití v aplikacích pro zpracování obrazu. Stejně tak existuje mnoho dalších aplikací pro Gaussův filtr při práci s grafikou. Navíc v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také

Vytvořit obrázek PSD v C#