Přechody snímků se používají k přidání vizuálních efektů, ke kterým dochází při přechodu z jednoho snímku na druhý v prezentaci PowerPoint. Můžete také nastavit přechodový zvuk, rychlost, trvání a další efekty podle kontextu vaší prezentace. V souladu s tím tento článek popisuje, jak přidat přechody snímků do PowerPoint PPT pomocí Java.

Java API pro přidání přechodů snímků do PowerPoint PPT

Aby bylo možné přidat přechody snímků do prezentací PPTX nebo PPT, použijeme Aspose.Slides for Java. API umožňuje vytvářet a manipulovat s prezentacemi PowerPoint a OpenOffice. JAR API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Přidejte přechod snímku v PPT pomocí Java

Následují kroky pro přidání přechodu snímků do PowerPoint PPT pomocí Java.

 1. Nejprve načtěte prezentaci v PowerPointu pomocí třídy Presentation.
 2. Poté nastavte typ přechodu snímku pomocí metody SlideShowTransition.setType() a třídy TransitionType.
 3. Nakonec aktualizovanou prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit přechod snímku v prezentaci PowePoint.

// Načtěte zdrojový soubor prezentace
Presentation presentation = new Presentation("AccessSlides.pptx");
try {
  // Použít přechod typu kruh na snímek 1
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // Použijte přechod typu hřebenu na snímek 2
  presentation.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);

  // Uložit prezentaci
  presentation.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

Přidejte pokročilé přechody snímků v PPT v Javě

Následují kroky k nastavení pokročilých možností přechodu mezi snímky, jako je doba trvání, zvuk, rychlost atd.

 1. Nejprve načtěte prezentaci PowerPoint pomocí třídy Presentation.
 2. Poté nastavte typ přechodu snímku pomocí metody SlideShowTransition.setType() a třídy TransitionType.
 3. Nastavte pokročilé efekty jako Sound, AdvanceAfterTime atd. (viz seznam efektů).
 4. Nakonec aktualizovanou prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit pokročilé možnosti přechodu snímků v prezentaci PowerPoint.

// Načtěte soubor prezentace
Presentation pres = new Presentation("BetterSlideTransitions.pptx");
try {
  // Použít přechod typu kruh na snímek 1
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // Nastavte dobu přechodu na 3 sekundy
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(3000);

  // Použijte přechod typu hřebenu na snímek 2
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);
  
  // Nastavte dobu přechodu na 5 sekund
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(5000);

  // Použijte přechod typu zoom na snímek 3
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Zoom);
  
  // Nastavte dobu přechodu na 7 sekund
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(7000);

  // Uložit prezentaci
  pres.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Java: Nastavte Morph Transition v PowerPoint PPTX

Aspose.Slides for Java také umožňuje nastavení morph přechodů, které se používají k vytvoření plynulých animací. Rozhraní API podporuje následující přechody morph:

 • ByObject: Morph přechod bude proveden s ohledem na tvary jako nedělitelné objekty.
 • ByWord: Přechod morfování bude proveden s přenosem textu po slovech, kde je to možné.
 • ByChar: Morph přechod bude proveden s přenosem textu po znacích, kde je to možné.

Níže jsou uvedeny kroky pro přidání přechodu morph do prezentace PowerPoint pomocí Java.

 1. Nejprve načtěte prezentaci v PowerPointu pomocí třídy Presentation.
 2. Poté nastavte typ přechodu snímku na TransitionType.Morph pomocí metody SlideShowTransition.setType().
 3. Nastavte typ přechodu morph pomocí metody IMorphTransition.setMorphType().
 4. Nakonec aktualizovanou prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit přechody morph v prezentacích PowerPoint.

// Načíst prezentaci
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try { 
  // Nastavte typ přechodu
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Morph);
  ((IMorphTransition)presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().getValue()).setMorphType(TransitionMorphType.ByWord);
  
  // Uložit prezentaci
  presentation.save("presentation-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

Java API pro PPT Slide Transition – Získejte bezplatnou licenci

Aspose.Slides pro Javu můžete používat bez omezení hodnocení, když si vyžádáte dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili přidávat přechody snímků do prezentací PowerPoint pomocí Java. Navíc jste viděli, jak nastavit morfové přechody v prezentacích PPTX/PPT. Kromě toho můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat další funkce API. Můžete nám také sdělit své dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také

Informace: Aspose nedávno implementované přechodové efekty v převodníku PowerPoint to Video vám umožní vytvářet ještě úžasnější a poutavější videa založená na prezentacích.