Přidejte vodoznak do PowerPoint PPT v Pythonu

Vodoznaky se běžně používají k ochraně dokumentu nebo k určení jeho vlastnictví. Na druhou stranu slouží k zobrazení stavu dokumentu jako je rukopis, koncept atd. V tomto článku si ukážeme, jak vkládat vodoznaky do prezentací v PowerPointu. Naučíte se, jak přidat textový nebo obrázkový vodoznak do snímků PowerPoint PPT v Pythonu.

Knihovna Python pro přidání vodoznaku do snímků aplikace PowerPoint

Chcete-li přidat nebo odebrat vodoznaky ve snímcích PPT, použijeme Aspose.Slides pro Python. Knihovna vám umožňuje bezproblémově vytvářet a manipulovat s prezentacemi PowerPoint z aplikací Python. K instalaci knihovny z PyPI použijte následující příkaz pip.

> pip install aspose.slides

Přidejte vodoznak do PowerPoint PPT Slides v Pythonu

Existují dva typy vodoznaků, které lze přidat do snímků aplikace PowerPoint: obrázek a text. Při vodoznaku založeném na obrázcích je obrázek přidán na snímky PPT. Zatímco textový fragment je umístěn na snímky v případě textového vodoznaku. Následující části výslovně pokrývají oba typy vodoznaků.

Přidejte textový vodoznak do snímků PowerPoint v Pythonu

Následují kroky pro přidání textového vodoznaku na snímky PPT v Pythonu.

 • Nejprve načtěte PowerPoint PPT/PPTX pomocí třídy Presentation.
 • Získejte odkaz na snímek, na který chcete přidat vodoznak.
 • Vypočítejte polohu vodoznaku.
 • Přidejte nový automatický tvar pro vodoznak pomocí metody addautoshape().
 • Přidejte textový rámeček do tvaru pomocí metody addtextframe().
 • Nastavte velikost písma, barvu, pořadí a úhel otočení vodoznaku.
 • Zamkněte vodoznak, abyste zabránili jeho odstranění nebo úpravě.
 • Nakonec uložte aktualizovaný soubor PowerPoint pomocí metody Presentation.save(string, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat textový vodoznak na snímky aplikace PowerPoint.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# prezentace zatížení
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # vyberte snímek
  slide = presentation.slides[0]

  # nastavit pozici vodoznaku
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # přidat vodoznak
  watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # nastavit text vodoznaku, písmo a barvu
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # zamkněte vodoznak, abyste se vyhnuli změnám
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # nastavit rotaci
  watermarkShape.rotation = -45

  # Odeslat nazpátek
  slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # uložit prezentaci
  presentation.save("text-watermark-slide.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Chcete-li přidat vodoznak na všechny snímky, můžete buď procházet snímky, nebo přidat vodoznak do hlavního snímku, jak ukazuje následující ukázka kódu.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# prezentace zatížení
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # vyberte snímek
  master = presentation.masters[0]

  # nastavit pozici vodoznaku
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # přidat vodoznak
  watermarkShape = master.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # nastavit text vodoznaku, písmo a barvu
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # zamkněte vodoznak, abyste se vyhnuli změnám
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # Odeslat nazpátek
  master.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # nastavit rotaci
  watermarkShape.rotation = -45

  # uložit prezentaci
  presentation.save("text-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následuje snímek obrazovky PowerPoint snímku po přidání vodoznaku.

Přidejte textový vodoznak do snímků PowerPoint v Pythonu

Přidejte vodoznak obrázku do PowerPoint PPT v Pythonu

Následují kroky k přidání vodoznaku obrázku do snímků PowerPoint PPT v Pythonu.

 • Nejprve načtěte prezentaci v PowerPointu pomocí třídy Prezentace.
 • Získejte odkaz na snímek, na který chcete přidat vodoznak.
 • Vypočítejte polohu vodoznaku.
 • Načtěte obrázek vodoznaku ze souboru.
 • Přidejte nový tvar pro vodoznak pomocí metody addautoshape() a nastavte shape.fillformat.filltype na FillType.PICTURE.
 • Nastavte obrázek vodoznaku pomocí vlastnosti shape.fillformat.picturefillformat.picture.image.
 • Nastavte pořadí vodoznaku a uzamkněte jej, abyste se vyhnuli změnám.
 • Nakonec uložte aktualizovaný PPT pomocí metody Presentation.save(string, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přidat vodoznak obrázku do snímků aplikace PowerPoint.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# prezentace zatížení
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # vyberte snímek
  slide = presentation.slides[0]

  # nastavit pozici vodoznaku
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 100
  height = 100
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # načíst obrázek
  with open("python-logo.png", "rb") as fs:
    data = fs.read()
    image = presentation.images.add_image(data)

    # přidat vodoznak
    watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
    watermarkShape.name = "watermark"

    # nastavit obrázek pro vodoznak
    watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.PICTURE
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture.image = image
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture_fill_mode = slides.PictureFillMode.STRETCH
    watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

    # Odeslat nazpátek
    slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

    # zamkněte vodoznak, abyste se vyhnuli změnám
    watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # uložit prezentaci
  presentation.save("image-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Následuje snímek obrazovky snímku PPT po přidání vodoznaku obrázku.

Přidejte vodoznak obrázku do snímků PowerPoint v Pythonu

Odebrat vodoznak z PowerPoint PPT v Pythonu

V předchozích částech jste si jistě všimli, že jsme tvarům vodoznaku přiřadili název. Tento název se používá k filtrování tvarů, které se používají jako vodoznak. Můžeme tedy snadno přistupovat, upravovat nebo odstraňovat tvary vodoznaku. Následující ukázka kódu ukazuje, jak odstranit vodoznaky, které jsme přidali na snímky PPT v Pythonu.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# prezentace zatížení
with slides.Presentation("text-watermark-slide.pptx") as presentation:
  # vyberte snímek
  slide = presentation.slides[0]

  shapesToRemove=[]

  # projděte všechny tvary na snímku
  for i in range(len(slide.shapes)):
    shape = slide.shapes[i]

    # pokud je tvar vodoznak
    if shape.name == "watermark":        
      shapesToRemove.append(shape)

  # protáhněte všechny tvary, které chcete odstranit
  for i in range(len(shapesToRemove)):
    # odstranit tvar
    slide.shapes.remove(shapesToRemove[i])

  # uložit prezentaci
  presentation.save("remove-watermark.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Vodoznak PowerPoint PPT v Pythonu – získejte bezplatnou licenci

Do PowerPoint PPT můžete přidat textový nebo obrázkový vodoznak bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak přidat vodoznak na snímky PowerPoint v Pythonu. Probrali jsme, jak přidat textové a obrázkové vodoznaky na snímky PPT. Navíc jste viděli, jak programově odstranit vodoznak z PowerPoint PPT.

PowerPoint Watermarking Python Library – Přečtěte si více

Můžete si přečíst dokumentaci a prozkoumat další funkce Aspose.Slides pro Python. Své dotazy můžete také zveřejňovat na našem fóru.

Viz také

Informace: Možná budete chtít vyzkoušet bezplatné online nástroje nabízené Aspose.Slides pro přidat vodoznaky a odebrat vodoznaky z prezentací PowerPoint.