Přidejte vodoznak do snímků PowerPoint pomocí C++

Vodoznak identifikuje stav dokumentu s texty, jako je důvěrný, koncept atd., a ztěžuje kopírování původního dokumentu. Vodoznaky se také používají k určení vlastnictví dokumentu zobrazením názvu společnosti nebo loga. Vodoznaky v souborech PowerPoint mohou být jak obrázkové, tak textové. V tomto článku se dozvíte, jak přidat textové a obrázkové vodoznaky do snímků aplikace PowerPoint pomocí C++.

C++ API pro přidání vodoznaku do snímků PowerPoint PPT

K přidání vodoznaku do snímků aplikace PowerPoint použijeme API Aspose.Slides for C++. Je to robustní a na funkce bohaté API, které podporuje vytváření, čtení a aktualizaci souborů PowerPoint bez nutnosti dalšího softwaru. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Přidejte textový vodoznak do snímků PowerPoint v C++

Textový vodoznak můžete přidat do snímků aplikace PowerPoint podle níže uvedených kroků.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak přidat textové vodoznaky do snímků aplikace PowerPoint pomocí C++.

// Cesty k souborům
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddTextWatermark_out.pptx";

// Načtěte soubor prezentace
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Otevřete hlavní snímek
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// Přidejte tvar
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

// Nastavte typ výplně
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
watermarkShape->get_LineFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);

// Nastavte úhel otáčení
watermarkShape->set_Rotation(-45);

// Nastavit text
auto watermarkTextFrame = watermarkShape->AddTextFrame(u"Watermark");

// Nastavte písmo a barvu
auto watermarkPortion = watermarkTextFrame->get_Paragraphs()->idx_get(0)->get_Portions()->idx_get(0);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->set_FontHeight(52.0f);

int32_t alpha = 150, red = 200, green = 200, blue = 200;
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::FromArgb(alpha, red, green, blue));

// Uzamknout tvary před úpravami
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// Uložit prezentaci
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Obrázek výstupu generovaného ukázkovým kódem

Obrázek výstupu generovaného ukázkovým kódem

Přidejte vodoznak obrázku do snímků PowerPoint PPT v C++

Chcete-li přidat vodoznak obrázku do snímků aplikace PowerPoint, postupujte podle níže uvedených kroků.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak přidat vodoznak obrázku do snímků aplikace PowerPoint pomocí C++.

// Cesty k souborům
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddImageWatermark_out.pptx";

// Načtěte soubor prezentace
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Přístup k maser slide
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// Přidejte tvar
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

auto image = presentation->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png"));

// Nastavte typ výplně
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Picture);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->get_Picture()->set_Image(image);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->set_PictureFillMode(PictureFillMode::Stretch);

// Uzamknout tvary před úpravami
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// Uložit prezentaci
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Obrázek výstupu generovaného ukázkovým kódem

Obrázek výstupu generovaného ukázkovým kódem

C++ Přidat vodoznak do PowerPoint PPT – Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a přidat vodoznak do snímků PowerPoint PPT bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak přidat vodoznak na snímky PowerPoint pomocí C++. Ukázky sdíleného kódu ukazují, jak snadno přidat obrázkové a textové vodoznaky na snímky aplikace PowerPoint pomocí rozhraní Aspose.Slides to C++ API.

PowerPoint Watermarking API pro C++ – Přečtěte si více

Aspose.Slides for C++ je výkonné API, které poskytuje spoustu dalších funkcí pro práci se soubory PowerPoint PPTX/PPT. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také

Informace: Možná budete chtít vyzkoušet online nástroje Aspose.Slides zdarma Přidat vodoznak do PowerPointu a Odebrat vodoznak z PowerPointu.