Animace je funkce poskytovaná aplikací Microsoft PowerPoint, díky které jsou prezentace poutavější a zábavnější. Lze jej také použít ke zvýraznění různých prvků na snímku, aby přitáhl pozornost publika. K textu, tvarům a dalším prvkům na snímcích můžete přidat animace. V tomto článku se dozvíte, jak aplikovat animaci na text v souborech PowerPoint pomocí C++.

C++ API pro aplikaci animace na text v souborech PowerPoint

K aplikaci textové animace v souborech PowerPoint použijeme API Aspose.Slides for C++. Jedná se o robustní a na funkce bohaté API pro vytváření, čtení a úpravy souborů PowerPoint PPTX/PPT bez nutnosti instalace Microsoft PowerPoint. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Aplikujte animaci na text v souborech PowerPoint pomocí C++

Aspose.Slides for C++ podporuje více než 150 animačních efektů, jako je Expand, Fade, Blink, Zoom, atd. Kromě toho také poskytuje specifické animační efekty, jako je OLEObjectShow a OLEObjectOpen. Úplný seznam podporovaných animačních efektů můžete vidět ve výčtu EffectType.

Chcete-li použít animaci na text v prezentacích PowerPoint, postupujte podle níže uvedených kroků.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak použít efekt animace na text v prezentacích PowerPoint pomocí C++.

// Cesty k souboru
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Načtěte soubor prezentace
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Přístup k tvaru
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Přístup k odstavci
auto paragraph = autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->idx_get(0);

// Přidejte efekt
auto effect = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence()->AddEffect(paragraph, EffectType::Fly, EffectSubtype::Left, EffectTriggerType::OnClick);

// Uložit soubor prezentace
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Získejte animační efekty ze souborů PowerPoint pomocí C++

Efekty animace již aplikované na text můžete získat pomocí následujících kroků.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak získat efekty animace z textu v prezentacích PowerPoint pomocí C++.

// Cesta k souboru
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Načtěte soubor prezentace
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Získejte sekvenci
auto sequence = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence();

// Přístup k tvaru
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Procházejte odstavce
for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs())
{
	// Získejte efekty
	auto effects = sequence->GetEffectsByParagraph(paragraph);
	if (effects->get_Length() > 0)
	{
		// Tisk do konzole
		Console::WriteLine(String::Format(u"Paragraph {0} has {1} effect.", paragraph->get_Text(), effects->idx_get(0)->get_Type()));
	}
}

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak přidat efekty animace k textu v prezentacích PowerPoint pomocí C++. Dále jste viděli, jak získat efekty animace z textu v prezentacích PowerPoint. Aspose.Slides for C++ poskytuje mnoho dalších funkcí, které můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také