PowerPoint podporuje řadu motivů, které můžete použít v prezentacích. Kromě toho můžete definovat svá témata podle svých požadavků. V tomto článku se dozvíte, jak dynamicky používat motivy v prezentacích PowerPoint, konkrétně se článek bude zabývat tím, jak programově používat motivy v prezentacích PowerPoint pomocí Java.

Java API pro použití motivů v PowerPoint PPT

K aplikaci motivů v prezentacích PowerPoint použijeme Aspose.Slides for Java. Jedná se o výkonné a na funkce bohaté API pro vytváření a manipulaci s prezentacemi z aplikací Java. Rozhraní API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Použít motiv v PowerPointové prezentaci v Javě

Motiv PowerPoint představuje sadu barev, velikost písma, rodinu písem, styl pozadí atd., které můžete použít na různé prvky. V níže uvedených částech se budeme výslovně zabývat tím, jak nastavit barvu motivu, písmo a pozadí v prezentaci PowerPoint.

Použít motiv PowerPoint v Javě – nastavit barvu motivu

Následují kroky k nastavení barvy motivu pro obrazec v prezentaci PowerPoint pomocí Java.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit barvu motivu v prezentaci PowerPoint pomocí Java.

// Načtěte nebo vytvořte prezentaci
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Přidejte tvar
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);

  // Nastavte typ výplně
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
 
  // Nastavit barvu schématu
  shape.getFillFormat().getSolidFillColor().setSchemeColor(SchemeColor.Accent4);
  
  // Uložit prezentaci
  pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Nastavte písmo motivu PowerPoint PPT v Javě

Aspose.Slides poskytuje speciální identifikátory pro nastavení písma ze schématu písem. Tyto identifikátory jsou následující:

 • „+mn-lt“: písmo těla latinka (písmo malé latinky)
 • „+mj-lt“: Latinka písma nadpisu (hlavní latinské písmo)
 • „+mn-ea“: Tělové písmo východní Asie (písmo menší východní Asie)
 • “+mj-ea”: Body Font East Asian (Malé východoasijské písmo)

Následují kroky k vytvoření prvku s textem a přiřazení latinského písma ze schématu písem.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit písmo motivu v prezentaci PowerPoint pomocí jazyka Java.

// Načtěte nebo vytvořte prezentaci
Presentation pres = new Presentation();
try {
   // Přidejte tvar
   IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);

   // Přidejte odstavec a nastavte text
   Paragraph paragraph = new Paragraph();
   Portion portion = new Portion("Theme text format");
   paragraph.getPortions().add(portion);
   shape.getTextFrame().getParagraphs().add(paragraph);

   // Nastavit písmo
   portion.getPortionFormat().setLatinFont(new FontData("+mn-lt"));
 
   // Uložit prezentaci
   pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Změňte styl pozadí motivu PPT pomocí Java

Motivy prezentace také obsahují styly pozadí, které můžete nastavit v prezentaci PowerPoint. Následují kroky k provedení této operace.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak nastavit styl pozadí motivu v prezentaci.

// Načtěte nebo vytvořte prezentaci
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // Získejte dostupné styly
  int numberOfBackgroundFills = pres.getMasterTheme().getFormatScheme().getBackgroundFillStyles().size();
  System.out.println("Number of background fill styles for theme is " + numberOfBackgroundFills);
 
  // Nastavit styl
  pres.getMasters().get_Item(0).getBackground().setStyleIndex(2);

  // Uložit prezentaci
  pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Práce s motivy PowerPoint v Javě – získejte bezplatnou licenci

Můžete pracovat s motivy v prezentacích PowerPoint bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak použít barvu motivu, písmo a styl pozadí v prezentacích PowerPoint pomocí Java. Můžete jednoduše nainstalovat API a integrovat poskytnutý kód do vašich aplikací. Kromě toho můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat více o Aspose.Slides for Java. Také můžete své dotazy posílat na naše fórum.

Viz také