Klonování snímků v PowerPointu C#

V různých případech může být nutné vytvořit kopie nebo klony snímků v prezentacích PowerPoint. Proces klonování vytvoří kopii snímku bez narušení původního snímku. Kromě toho lze z klonu snímku vytvořit stejnou prezentaci nebo jinou prezentaci. V tomto článku se dozvíte, jak automatizovat klonování snímků v prezentacích PowerPoint. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak klonovat snímky v rámci stejné nebo jiné prezentace PowerPoint pomocí Java.

Java API pro klonování snímků v prezentacích PowerPoint

Abychom mohli klonovat snímky v prezentacích PPTX nebo PPT, použijeme Aspose.Slides for Java. Jedná se o rozhraní API pro manipulaci s prezentací pro vytváření, úpravy a převod prezentací PowerPoint a OpenOffice. Rozhraní API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Klonování snímků v rámci prezentace PowerPoint v Javě

Snímek můžete klonovat buď na určeném místě, nebo na konci prezentace PowerPoint. Následující části demonstrují každý z výše uvedených scénářů s ukázkami kódu.

Klonovat snímek na konci prezentace

Následují kroky pro klonování snímku na konci prezentace PowerPoint pomocí Java.

 1. Nejprve načtěte prezentaci v PowerPointu pomocí třídy Presentation.
 2. Získejte odkaz na kolekci snímků pomocí Presentation.getSlides() do objektu ISlideCollection.
 3. Klonujte požadovaný snímek pomocí metody ISlideCollection.addClone(ISlide) zadáním snímku, který se má klonovat, jako parametru.
 4. Nakonec prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak klonovat snímek na konci prezentace PowerPoint.

// Načíst soubor prezentace
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Naklonujte požadovaný snímek na konec kolekce snímků ve stejné prezentaci
  ISlideCollection slds = pres.getSlides();
  slds.addClone(pres.getSlides().get_Item(0));

  // Uložte aktualizovaný soubor
  pres.save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Klonovat snímek na konkrétní pozici v prezentaci

Následují kroky ke klonování snímku na konkrétní pozici v prezentaci PowerPoint pomocí Java.

 1. Nejprve načtěte prezentaci v PowerPointu pomocí třídy Presentation.
 2. Získejte odkaz na kolekci snímků pomocí Presentation.getSlides() do objektu ISlideCollection.
 3. Naklonujte požadovaný snímek pomocí metody ISlideCollection.insertClone(Int32, ISlide) zadáním cílového indexu a snímku, který se má klonovat, jako parametrů.
 4. Nakonec prezentaci uložte pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak klonovat snímek na konkrétní pozici v prezentaci PowerPoint.

// Načíst soubor prezentace
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Přístup ke kolekci snímků v prezentaci
  ISlideCollection slds = pres.getSlides();

  // Naklonujte požadovaný snímek do zadaného indexu v prezentaci
  slds.insertClone(2, pres.getSlides().get_Item(1));

  // Uložte aktualizovaný soubor
  pres.save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Klonování se posouvá do jiné prezentace pomocí Java

V této části se dozvíte, jak klonovat snímek z jedné prezentace do druhé. Následující podkapitoly se budou zabývat klonováním snímku na konci nebo na určité pozici v cílové prezentaci.

Klonovat snímek na konci jiné prezentace

Následují kroky pro klonování snímku na konci jiné prezentace pomocí Java.

 1. Načtěte zdrojovou PowerPoint prezentaci pomocí třídy Presentation.
 2. Načtěte cílovou prezentaci PowerPoint pomocí třídy Presentation.
 3. Získejte odkaz na kolekci snímků z cílové prezentace do objektu ISlideCollection.
 4. Klonujte požadovaný snímek pomocí metody ISlideCollection.addClone(ISlide) zadáním snímku, který se má klonovat, jako parametru.
 5. Uložte cílovou prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak klonovat snímek z jedné prezentace do druhé.

// Načtěte zdrojový soubor prezentace
Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx");
try {
  // Načíst cíl PPTX (kde má být snímek klonován)
  Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx");
  try {
    // Naklonujte požadovaný snímek ze zdrojové prezentace na konec kolekce snímků v cílové prezentaci
    ISlideCollection slds = destPres.getSlides();
    slds.addClone(srcPres.getSlides().get_Item(0));

    // Uložit aktualizovanou cílovou prezentaci
    destPres.save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);
  } finally {
    destPres.dispose();
  }
} finally {
  srcPres.dispose();
}

Klonovat snímek na konkrétní pozici v jiné prezentaci

Následují kroky pro klonování snímku na konkrétní pozici v jiné prezentaci pomocí Java.

 1. Načtěte zdrojovou PowerPoint prezentaci pomocí třídy Presentation.
 2. Načtěte cílovou prezentaci PowerPoint pomocí třídy Presentation.
 3. Získejte odkaz na kolekci snímků z cílové prezentace do objektu ISlideCollection.
 4. Klonujte požadovaný snímek pomocí metody ISlideCollection.insertClone(Int32, ISlide) zadáním cílového indexu a snímku, který se má klonovat, jako parametrů.
 5. Uložte cílovou prezentaci pomocí metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak klonovat snímek do jiné prezentace PowerPoint.

// Načtěte zdrojový soubor prezentace
Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx");
try {
  // Načíst cíl PPTX (kde má být snímek klonován)
  Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx");
  try {
    // Naklonujte požadovaný snímek ze zdrojové prezentace do určeného umístění v cílové prezentaci
    ISlideCollection slds = destPres.getSlides();
    slds.insertClone(2, srcPres.getSlides().get_Item(0));

    // Uložit aktualizovanou cílovou prezentaci
    destPres.save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);
  } finally {
    destPres.dispose();
  }
} finally {
  srcPres.dispose();
}

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Slides for Java můžete používat bez omezení hodnocení, když si vyžádáte dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak klonovat snímky v prezentacích PowerPoint pomocí Java. Článek se výslovně zabýval klonováním snímků v rámci prezentace nebo z jedné prezentace do druhé. Kromě toho můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat další funkce API. Můžete nám také sdělit své dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také

Tip: Možná budete chtít vyzkoušet Aspose FREE PowerPoint Splitter, který se používá k rozdělení snímků v prezentacích a jejich uložení jako samostatných souborů.