Převeďte ODP do PDF programově pomocí C++

OpenOffice používá pro své prezentační dokumenty formát souboru ODP. Soubory ODP jsou kolekce snímků obsahujících text, obrázky, grafy, animace a další typy médií. Mohou nastat situace, kdy potřebujete převést soubory ODP do formátu PDF. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést soubory ODP do formátu PDF pomocí C++.

C++ API pro převod souborů ODP do formátu PDF

Aspose.Slides for C++ je C++ API pro práci se soubory PowerPoint. Umožňuje vytvářet, číst a upravovat soubory PowerPoint bez potřeby dalšího softwaru. Kromě toho API podporuje převod souborů ODP do formátu PDF. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Převod souborů ODP do formátu PDF pomocí C++

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souborů ODP do formátu PDF pomocí C++.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubory ODP do formátu PDF pomocí C++.

// Cesty k souborům
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\AccessOpenDoc.odp";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\OdpToPdf_out.pdf";

// Načtěte soubor ODP
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Uložit PDF
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pdf);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory ODP do formátu PDF pomocí C++. Sdílený fragment kódu ukazuje, jak převést soubory ODP do formátu PDF pomocí několika řádků kódu. Aspose.Slides for C++ je robustní API, které můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také