Převeďte OpenOffice ODP do PDF v Pythonu

Formát ODP používá OpenOffice k ukládání prezentačních dokumentů. Podobně jako PowerPoint PPT/PPTX obsahuje prezentace ODP snímky a každý snímek se skládá z textu, obrázků a dalších prvků. V určitých případech, např. pro sdílení prezentací, musíte převést soubory ODP do formátu PDF. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak převést prezentaci ODP do PDF v Pythonu.

Knihovna Pythonu pro převod ODP do PDF

Aspose.Slides pro Python je knihovna bohatá na funkce, která vám umožní vytvářet a manipulovat s prezentacemi PowerPoint a OpenOffice. Navíc vám umožňuje převádět prezentace do jiných populárních formátů souborů. Tuto knihovnu použijeme pro převod souborů ODP do formátu PDF. Knihovnu můžete nainstalovat z PyPI pomocí následujícího příkazu.

> pip install aspose.slides

Převeďte soubor ODP na PDF v Pythonu

Aspose.Slides pro Python vám umožňuje provádět převod ODP do PDF během několika řádků kódu. Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru ODP do PDF v Pythonu.

  • Načtěte soubor ODP pomocí třídy Presentation.
  • Uložte ODP jako PDF pomocí metody Presentation.save(string, SaveFormat.PDF).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak programově převést soubor ODP do PDF.

import aspose.slides as slides

# Načíst ODP prezentaci
pres = slides.Presentation("sample.odp")

# Převést ODP do PDF
pres.save("odp-to-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Následující snímek obrazovky ukazuje výstup převodu ODP do PDF.

Konverze ODP do PDF v Pythonu

ODP do PDF

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání Aspose.Slides pro Python bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést prezentace OpenOffice ODP do PDF v Pythonu. Jednoduše nainstalujte Aspose.Slides pro Python a integrujte poskytnutý ukázkový kód do svých aplikací Python. Můžete také chtít prozkoumat více o Aspose.Slides pro Python pomocí dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také