PowerPoint do PDF pro Android

PDF se stal standardním formátem pro sdílení dokumentů přes internet, proto jsou soubory různých formátů převedeny do PDF. PowerPoint PPTX nebo PPT do PDF je oblíbený scénář převodu, ve kterém jsou snímky v prezentaci PowerPoint převedeny na stránky v PDF. V tomto článku se dozvíte, jak provést převod PowerPoint PPTX/PPT do PDF z aplikací pro Android.

Android API pro převod PPTX do PDF

Pro převod prezentací PowerPoint do PDF v aplikacích pro Android použijeme Aspose.Slides pro Android přes Java. Jedná se o funkčně bohaté rozhraní Android API, které vám umožní bezproblémově vytvářet, upravovat a převádět prezentace. Rozhraní API si můžete buď stáhnout z části ke stažení, nebo jej nainstalovat přidáním následujících konfigurací do build.gradle.

maven {
  url "http://repository.aspose.com/repo/" }
compile (
    group: 'com.aspose',
    name: 'aspose-slides',
    version: '21.3',
    classifier: 'android.via.java')

Převést PowerPoint PPTX do PDF v Androidu

Níže jsou uvedeny kroky k převodu prezentace PowerPoint do formátu PDF v systému Android.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor PPTX do PDF v aplikacích pro Android.

// Vytvořte instanci objektu Presentation, který představuje soubor prezentace
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Uložte prezentaci do PDF s výchozími možnostmi
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);

Další možnosti pro převod PPTX do PDF

Aspose.Slides také umožňuje přizpůsobit převod PPTX do PDF pomocí různých možností. Můžete například nastavit kompresi textu, kvalitu obrázku, shodu s PDF, možnost zahrnout nebo vyloučit skryté snímky atd. K dosažení tohoto cíle poskytuje API třídu PdfOptions.

Následují kroky k přizpůsobení převodu PPTX/PPT na PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přizpůsobit převod PPTX na PDF.

// Vytvořte instanci objektu Presentation, který představuje soubor prezentace
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Vytvořte instanci třídy PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();
        
// Nastavte kvalitu JPEG
opts.setJpegQuality((byte) 90);

// Definujte chování pro metasoubory
opts.setSaveMetafilesAsPng(true);

// Nastavte úroveň komprese textu
opts.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);

// Definujte standard PDF
opts.setCompliance(PdfCompliance.Pdf15);
       
INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();
options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);

// Uložte prezentaci do PDF se zadanými možnostmi
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci, abyste mohli používat API bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést PowerPoint PPTX/PPT prezentace do PDF v aplikacích pro Android. Dále jste viděli, jak přizpůsobit převod PPTX do PDF pomocí různých možností. Více o API můžete prozkoumat pomocí dokumentace. Kromě toho s námi můžete sdílet své dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také

Tip: Můžete zkusit vyzkoušet převaděč Aspose PowerPoint to PDF nebo PPT to PDF.